Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Duplikat Książeczki Wojskowej

WYROBIENIE DUPLIKATU KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

W przypadku utraty Książeczki Wojskowej należy zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień z wnioskiem o wydanie duplikatu.

Duplikat zostanie wydany natychmiast lub w przypadku konieczności wykonania dodatkowych czynności administracyjnych do 7 dni.

Aby wystąpić z wnioskiem o wyrobienie duplikatu książeczki wojskowej należy dostarczyć:

  • dowód osobisty,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej na kwotę 28 zł
    (płatne w kasie Urzędu Miasta w Katowicach przy ul. Pocztowej 5)
  • zdjęcie o wymiarach 3x4cm.
KSIĄŻECZKĘ WOJSKOWĄ MOŻNA ODEBRAĆ TYLKO OSOBIŚCIE Z DOWODEM OSOBISTYM.
 

Wniosek o wystawienie

duplikatu książeczki wojskowej
Nr konta do opłaty skarbowej

PKO BP S.A.
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl