Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach 

 

W celu złożenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Konto można założyć na stronie epuap.gov.pl.

Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
  • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 3 MB.
  • Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
  • Akceptowalne formaty załączników to: *.doc, *.docx, *.rtf, *.xls, *.xlsx, *.jpg, *.bmp, *.tif, *.gif, *.pdf, *.zip.

Profil Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach

Dostępne formularze pism dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach:

Dokument w formie elektronicznej można także doręczyć do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach na następujących informatycznych nośnikach danych: Płyta CD/DVD, pamięć USB.
 
Uwaga: dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl