Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

Wojskowy Komendant Uzupełnień - ppłk Piotr RANCIA


Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administracji Rezerwami - Zastępca Komendanta - mjr Mariusz MAURY


Szef Wydziału Rekrutacji - mjr Dariusz OSSOWSKI

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl