Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacje NSR

KWALIFIKACJE

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4115
6 BATALION POWIETRZNODESANTOWY

ul. gen. Andersa 47

44-121 Gliwice

tel. 261 111 718

Kwalifikacje w 2018 roku zostały zaplanowane o godz. 800 w terminach:

13 czerwca 2018,

5, 12 września 2018,

3, 10 października 2018,

7, 14 listopada 2018,

5, 12 grudnia 2018.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1328
18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY

ul. Bardowskiego 2

43-300 Bielsko-Biała

Kwalifikacje w 2018 roku zostały zaplanowane o godz. 800 w terminach:

21 czerwca 2018,

6, 20 września 2018,

4, 18 października 2018,

8, 22 listopada 2018,

6, 20 grudnia 2018.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4495
16 BATALION POWIETRZNODESANTOWY

ul. Wrocławska 82

30-901 Kraków

W JW występują wolne stanowiska w n/w specjalności:

kierowca – kucharz SW 38T64/38B61 – 4 stanowiska

 

Kwalifikacje w 2018 roku zostały zaplanowane o godz. 800 w terminach:

19 czerwca 2018,

11, 25 września 2018,

9 października 2018,

13 listopada 2018,

11 grudnia 2018.

Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel JW tel. 261 134 551.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4009
6 BATALION DOWODZENIA

ul. Ułanów 43

30-901 Kraków

tel. 261 135 538

Kwalifikacje w 2018 roku zostały zaplanowane w n/w terminach:

12 czerwca 2018,

3 lipca 2018,

28 sierpnia 2018,

18 września 2018,

16 października 2018,

6 listopada 2018,

4 grudnia 2018.

 

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie podoficerów: instruktor, podoficer sztabowy,pełnomocnik ds. OIN, technik pododdziału, dowódca obsługi, st. technik, dowódca aparatowni, dowódca stacji, z-ca d-cy plutonu – d-ca drużyny, st. nurek, d-ca obsługi-instruktor, z-ca d-cy plutonu-d-ca działonu, d-ca ośrodka analizy skażeń – d-ca aparatowni.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4686
6 batalion logistyczny

ul. Głowackiego 11

30-901 Kraków

tel. 261 134 466

Kwalifikacje w 2018 roku zostały zaplanowane w n/w terminach:

13 czerwca 2018,

12 września 2018,

10 października 2018,

07 listopada 2018,

12 grudnia 2018.

 

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR na n/w stanowiska:

-         szef zespołu SW20C05 – por./kpt.,

-         szef kompanii-dowódca drużyny SW 38A21/99Z99,

-         dowódca plutonu SW 38B23 – pdf. st.,

-         dowódca plutonu SW 38B05 – ppor./por.,

-         dowódca sekcji SW 20C26/20C25 – pdf.,

-         dowódca plutonu SW 20C21/20C25 – pdf. st.

WOJSKOWA KOMENDA TRANSPORTU

ul.  Francuska 30

40-028 Katowice

tel. 261 124 478

 

Kwalifikacje w korpusie oficerów zostały zaplanowane od godz. 900w n/w  terminach:

29 czerwca 2018,

27 lipca 2018,

31 sierpnia 2018,

28 września 2018,

26 października 2018,

30 listopada 2018,

14 grudnia 2018.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3533
3 BATALION RADIOTECHNICZNY

ul. Mickiewicza 38

27-600 Sandomierz

tel. 261 174 136

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie oficerów na n/w stanowiska:

- młodszy oficer SW 22G03 – ppor./por.,

- inżynier SW 22G03 – ppor./por.,.

- młodszy inżynier SW 22G03 – ppor./por.,.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4071

11 BATALION DOWODZENIA

ul. Żarska 52

68-100 Żagań

Kwalifikacje w 2018 roku zostały zaplanowane w terminach:

3 lipca 2018,

7 sierpnia 2018,

11 września 2018,

9 października 2018,

6 listopada 2018,

4 grudnia 2018.

 

11 batalion dowodzenia posiada wolne stanowiska dla żołnierzy NSR w korpusach oficerów (oficerów młodszych) i podoficerów (podoficerów młodszych, podoficerów). Kwalifikacje odbywać się będą w w/w terminach w kompleksie koszarowym w Żaganiu przy ul. Żarskiej,                o godz. 800  (po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu kandydata).

Kandydaci powinni ze sobą posiadać:

- dowód osobisty,

- książeczkę wojskową,

- strój sportowy,

- zaświadczenie od lekarza o możliwości przystąpienie do egzaminu z wychowania fizycznego,

- dokumenty potwierdzające posiadane odpowiednich kwalifikacji.

 

Wykaz nie obsadzonych stanowisk służbowych przeznaczonych dla NSR:

 •  korpus oficerów:

-         szef służby zdrowia – dowódca zzm. SW 40A01 – por./kpt.,

-         inżynier SW 28B01 – ppor./por.,

-         młodszy oficer SW 38A01/99Z99 – ppor./por.,

-         inżynier-metrolog SW 22G01 – ppor./por.,

-         inżynier SW 38T02 – ppor./por.,

-         dowódca plutonu SW 38T01 – ppor./por.,

-         z-ca dowódcy zespołu-lekarz SW 40A01 – ppor./por.

 • korpus podoficerów:

-         podoficer sztabowy SW 38C21 – sierż./st. sierż./mł. chor.,

-         kierownik warsztatu SW 38T31/38T26 – kpr./st. kpr./plut.,

-         kierownik warsztatu SW 38T32 – kpr./st. kpr./plut.,

-         kierownik warsztatu SW 38T32/38T26 – kpr./st. kpr./plut.,

-         dowódca stacji SW 22G24/38T27 – kpr./st. kpr./plut.,

-         kierownik warsztatu SW 32T25/38T26 – kpr./st. kpr./plut.,

-         dowódca stacji SW 22G22/38T26 – kpr./st. kpr./plut.,

-         starszy operator SW 28T23/28T24 – kpr./st. kpr./plut.,

-         technik warsztatu SW 28T23/28T24 – kpr./st. kpr./plut.,

-         dowódca obsługi 38T36/38T26 – kpr./st. kpr./plut.,

-         kierownik warsztatu SW 36T23/38T26 – sierż./st. sierż./mł. chor.,

-         klasyfikator sprzętu-mechanik SW 38T31 – kpr./st. kpr./ plut.,

-         dowódca drużyny SW 38T31 – kpr./st. kpr./plut.,

-         dowódca drużyny SW 38T21/38T26 – kpr./st. kpr./plut.,

-         dowódca drużyny-magazynier SW 38A21/99Z99 – kpr./st. kpr./plut.,

-         kierownik warsztatu SW 38T34/38T26 – kpr./st. kpr./plut.,

-         technik SW 28T23 – kpr./st. kpr./plut.

 

Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel JW tel. 261 688 359.

11 BATALION REMONTOWY

ul. Żarska

68-100 Żagań

Kwalifikacje w 2018 roku zostały zaplanowane w terminach:

26 czerwca 2018,

3 lipca 2018,

7 sierpnia 2018,

11, 25 września 2018,

9, 30 października 2018,

6, 27 listopada 2018,

4, 18 grudnia 2018.

 

Kwalifikacje odbywać się będą w w/w terminach w kompleksie koszarowym w Żaganiu przy ul. Żarskiej, o godz. 800  (po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu kandydata).

Kandydaci powinni ze sobą posiadać:

- dowód osobisty,

- książeczkę wojskową,

- strój sportowy,

- zaświadczenie od lekarza o możliwości przystąpienie do egzaminu z wychowania fizycznego,

- dokumenty potwierdzające posiadane odpowiednich kwalifikacji.

 

Wykaz nie obsadzonych stanowisk służbowych przeznaczonych dla NSR:

 •  korpus oficerów:

-         szef służby zdrowia – dowódca zzm. SW 40A01 – por./kpt.,

-         inżynier SW 28B01 – ppor./por.,

-         młodszy oficer SW 38A01/99Z99 – ppor./por.,

-         inżynier-metrolog SW 22G01 – ppor./por.,

-         inżynier SW 38T02, 38T01 – ppor./por.,

-         dowódca plutonu SW 38T01 – ppor./por.,

-         z-ca dowódcy zespołu-lekarz SW 40A01 – ppor./por.

-         szef sekcji „S” SW 38A01 – por./kpt.,

-         dowódca kompanii  SW 38T01 – por./kpt.

 • korpus podoficerów:

-         podoficer sztabowy SW 28B21 – sierż./st. sierż./mł. chor.,

-         kierownik warsztatu SW 38T32/38T26 – kpr./st. kpr./plut.,

-         kierownik warsztatu SW 32T25/38T26 – kpr./st. kpr./plut.,

-         kierownik warsztatu SW 38T23/38T26 – sierż./st. sierż./mł. chor.,

-         dowódca stacji SW 22G24/38T27 – kpr./st. kpr./plut.,

-         dowódca stacji SW 22G22/38T26 – kpr./st. kpr./plut.,

-         starszy operator SW 28T23/28T24 – kpr./st. kpr./plut.,

-         technik warsztatu SW 28T23/28T24 – kpr./st. kpr./plut.,

-         technik SW 28T23 - kpr./st. kpr./plut.,

-         starszy operator SW 28T23/28T24 kpr./st. kpr./plut.,

-         dowódca obsługi SW 38T36/38T26 kpr./st. kpr./plut.,

-         dowódca drużyny SW 38T21/38T26 – kpr./st. kpr./plut.,

 

Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel JW tel. 261 688 539.

Komenda Portu Wojennego Gdynia

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia 3 Gdynia Oksywie

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR na n/w stanowiska:

 • kierowca – SW 38T65 – wymagane prawo jazdy kat. C+E – stanowisko żołnierz NSR/żołnierz zawodowy
 • kierowca – SW 38T64 – wymagane prawo jazdy kat. C – stanowisko żołnierz NSR/żołnierz zawodowy
 • kucharz – SW 38B61 – ukończona szkoła gastronomiczna – stanowisko żołnierz NSR/żołnierz zawodowy
 • elektryk – SW 38D61 – uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kv – stanowisko żołnierz NSR/żołnierz zawodowy

 

Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel JW tel. 261 242 318 lub 634.

JEDNOSTKA WOJSKOWA 1245

10 PUŁK DOWODZENIA

ul. Trzmielowicka 28

50-984 Wrocław

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR na n/w stanowiska:

 • technik kompanii – pdf. -  SW 28T21
 • monter – szer./st szer.- SW 28B61
 • dowódca radiostacji –pdf. – SW 28B26
 • dowódca obsługi – pdf. – SW 28B34/28B26
 • starszy technik – pdf. – SW 28B34/28B26
 • administrator sieci informatycznej –pdf.- 28D34/28B38
 • starszy operator – pdf. mł. – SW 29A21/28B32

Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel JW tel. 261 655 401.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2901

5 PUŁK INŻYNIERYJNY

ul. Metalowa 39

70-727 Szczecin Podjuchy

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR na n/w stanowiska:

 • asystent finansowy – por./kpt. -  SW 50A01,
 • oficer sekcji – por./kpt. – 34A03,
 • oficer sekcji – por./kpt. – 38T03,
 • oficer sekcji – por./kpt. – 28B03/28B01,
 • oficer sekcji – por./kpt. – 34A03,
 • dowódca plutonu kierownik prac podwodnych – ppor./por. – 34A03/24F01,
 • technik – podoficer – 28D33/28D34,
 • starszy operator – podoficer młodszy – 28B33,
 • technik pododdziału – podoficer – 38t32,
 • dowódca zespołu dowódca grupy ewakuacji medycznej – podoficer młodszy – 40H21
 • dowódca drużyny starszy kierowca – podoficer – 38T32/38T27,
 • dowódca drużyny remontowej kierownik – podoficer – 34T32/38T27,
 • lekarz – por./kpt. – 40A01,
 • starszy podoficer sztabowy – podoficer – 40I23,
 • dowódca zespołu przyjęć i segregacji lekarz – por./kpt. – 40A06.

 

Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel JW tel. 261 454 788.

Kwalifikacje odbywają się w każdą środę w godz. 08.00 – 12.00 – stawiennictwo godz. 08.00.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2750

2 DYWIZJON OKRĘTÓW TRANSPORTOWO - MINOWYCH
ul. Steyera 28
72-600 Świnoujście

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR na n/w stanowiska:

 • operator – uk. min. gimnazjum, zdolność do zaw. sł. wojsk.-  SW 32B62
 • celowniczy – uk. min. gimnazjum, zdolność do zaw. sł. wojsk. – SW 24C61
 • kucharz okrętowy – uk. min. gimnazjum, zdolność do zaw. sł. wojsk – SW 38B62

 

Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel JW tel. 261 242617, 261242208.

KOMENDA PORTU WOJENNEGO

ŚWINOUJŚCIE

ul. Steyera 28
72-600 Świnoujście

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR na n/w stanowiska:

 • kierowca – wymagane prawo jazdy kat. C+E-  SW 38T65
 • kierowca – wymagane prawo jazdy kat. C -  SW 38T64
 • młodszy kucharz – uk. Szkoła gastronomiczna – SW 38B61
 • młodszy elektryk – uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV – 38D64

 

Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel JW  tel. 261 242318, 261242634.

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4392

7 Dywizjon Lotniczy

97-217 Nowy Glinnik, Lubochnia

 

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie oficerów:

szef techniki lotniczej, oficer wychowawczy, szef sekcji „S”, szef zespołu, oficer, lekarz.

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie podoficerów:

Starszy podoficer sztabowy, podoficer analizy danych, starszy technik klucza

 

Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel JW  tel. 261 167 509.

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4713

25 batalion logistyczny

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie oficerów: szef sekcji

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie podoficerów: dowódca drużyny

Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel JW  tel. 261 167 095.

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4390

25 batalion dowodzenia

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie oficerów: mł. oficer.

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie podoficerów: instruktor, pdf sztabowy, z-ca kierownika kancelarii kryptograficznej, dowódca obsługi, dowódca aparatowni, starszy technik, kierownik stacji, zastępca dowódcy plutonu, szef kompanii, technik baterii, technik kompanii, technik warsztatu.

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie szeregowych: zwiadowca, strzelec wyborowy, zwiadowca-nurek, saper, nurek, obsługa, kierowca kat. C+E.

 

Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel JW  tel. 261 167 800/812.

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4389

25 batalion dowodzenia

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Piłsudskiego 72

 

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie oficerów: asystent finansowy-dowódca, referent prawny, oficer łącznikowy-tłumacz, oficer, mł. oficer, szef sekcji.

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie podoficerów: podoficer sztabowy, z-ca kierownika kancelarii, instruktor.

 

Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel JW  tel. 261 167 079/017.

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4393

1 batalion kawalerii powietrznej

95-043 Leźnica Wielka

 

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie oficerów: kierownik działu

 

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie podoficerów: podoficer sztabowy,kierownik kancelarii kryptograficznej, szyfrant, mł. pilot, st. technik meteorolog, instruktor kierownik kancelarii tajnej, st. technik śmigłowca.

 

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie podoficerów mł.: technik, st. operator, technik śmigłowca, magazynier, ratownik.

 

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie podoficerów st.: st. asystent kontrolera lotniska, pdf nadzoru technicznego, pdf. Informacji lotniczej.

 

 Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie szeregowych: elektromechanik, ratownik.

 

Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel JW  tel. 261 168 406/506.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1145

23 pułk artylerii

ul. Al. Wojska Polskiego 54

59-700 Bolesławiec

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie oficerów: oficer, oficer łącznikowy, młodszy oficer, szef sekcji, d-ca baterii.

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie podoficerów: technik kompanii, starszy operator, dowódca drużyny, dowódca obsługi, z-ca d-cy plutonu, podoficer sztabowy, technik baterii, d-ca grupy, z-ca d-cy grupy, d-ca obsługi, d-ca wozu dowodzenia, d-ca zespołu.

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie szeregowych: kierowca.

 

Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel JW  tel. 261 646 611.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4161

22 batalion piechoty górskiej

ul. Walecznych 59

57-300 Kłodzko

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie szeregowych: strzelec, elektromechanik, kucharz.

 

Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel JW  tel. 261 647 217.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3605

6 batalion chemiczny SP

ul. Sikorskiego 2

63-100 Śrem

tel. 261 524 671

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie oficerów:

-      szef sekcji SW 20B01 – ppor./por.,

-      kierownik laboratorium SW 36A01/36A03 – ppor./por.

 

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie podoficerów:

-      kierownik kancelarii SW 54D24/99Z99 – sierż./st. sierż./mł. chor.,

-      podoficer sztabowy 54C21, 54B21, 20B21, 36A21/99Z99, 36A21 – sierż.st. sierż./mł. chor.,

-      instruktor SW 36A21 – sierż./st. sierż./mł. chor.,

-      starszy technik SW 27B21 – sierż./st. sierż./mł. chor.,

-      dowódca radiostacji SW 28B26 – sierż./st. sierż./mł. chor.,

-      technik 38T21/38T26, 36A23 – sierż./st. sierż./mł. chor.,

-      dowódca radiostacji SW 28B26 – sierż./st. sierż./mł. chor.,

-      dowódca zespołu SW 28B26 – chor./st. chor./st. chor. szt.,

-      starszy ratownik SW 36A21 – sierż./st. sierż./mł. chor.,

-      starszy ratownik – kierowca SW 36A24/38T27 – sierż./st. sierż./mł. chor.,

-      starszy laborant SW 36A23 – sierż./st. sierż./mł. chor.

JEDNOSTKA WOJSKOWA 3430

Ośrodek Rozpoznania Obrazowego

ul. Osiedle Wojskowe 93

05-127 Białobrzegi

Wykaz stanowisk służbowych, na które poszukiwani są kandydaci:

- starszy analityk – podoficer starszy – SW 30A28/30C21,

- analityk – podoficer – SW 30A21/30C21,

- analityk – podoficer – 30C24/30C21.

 

Kwalifikacje wymagane od kandydatów do podpisania kontraktów w ramach NSR:

-         wykształcenie średnie;

-         zaszeregowanie STW: chor. (chor., mar.) – uk. kursu kwalifikacyjnego, st. chor., st. chor. szt. (st. chor. mar., st. chor. szt. mar.) – uk. w zależności od potrzeb kursu doskonalącego;

-         zaszeregowanie STW: sierż. (bsm.) – uk. kursu kwalifikacyjnego, st. sierż. (st. bsm.), mł. chor. (mł. chor. mar.) – uk. w zależności od potrzeb kursu doskonalącego.

-         zajmowane stanowiska w obszarze rozpoznania obrazowego lub geografii wojskowej lub rozpoznania i walki elektronicznej lub w innych korpusach osobowych w specjalności rozpoznanie,

-         umiejętności; współpracy, organizacji pracy własnej, koncepcyjnego myślenia oraz wyciągania i przedstawiania wniosków, racjonalnego działania w sytuacjach stresowych, znajomość języka angielskiego: S:1, M:1, C:1, P:1.

 

Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel JW  tel. 261 887 372, 261 887 380.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2399

10 Brygada Kawalerii Pancernej

ul. Sztabowa 2

59-726 Świętoszów

Prowadzi rekrutację ochotników do NSR w korpusie szeregowych: kierowca, elektromechanik, radiotelefonista, pomocnik kierowcy, zwiadowca, strzelec wyborowy, celowniczy, strzelec, monter, mechanik, obsługa.

 

Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel JW  tel. 261 685 024

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1155

8 baza lotnictwa transportowego

ul. kpt. M. Medweckiego 10

30-901 Kraków-Balice

tel. 261 136 183

Wykaz stanowisk wytypowanych do uzupełnienia:

w korpusie podoficerów

-         podoficer zaopatrzenia  SW 38A23/38T26 – sierż./st. sierż./mł. chor. – prawo jazdy kat. C.

 

w korpusie szeregowych

-         kierowca SW 38T65 – szer./st. szer. – prawo jazdy kat. C+E.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1560

38 dywizjon zabezpieczenia OP

96-500 Sochaczew

tel. 261 529 625, 261 529 629

 

Jednostka Wojskowa pilnie poszukuje kandydatów do wykonywania obowiązków w ramach NSR na n/w stanowiska przewidziane dla podoficerów:

-         młodszy podoficer specjalista – SW 38A21 – SRE: starszy podoficer,

-         młodszy podoficer specjalista – SW 32B24 – SRE: starszy podoficer,

-         dowódca plutonu – SW 22G21/99Z99 – STE: starszy podoficer,

-         obsługa ruchomego węzła łączności – SW 28B32 – STE: podoficer,

-         dowódca sekcji – SW 32B25 – STE: podoficer.

CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH

ul. Wojska Polskiego 300

25-205 Kielce

tel. 261 174 305, 261 174 259

Kwalifikacje w 2018 roku zostały zaplanowane w terminach:

26 czerwca 2018,

25 września 2018,

30 października 2018,

27 listopada 2018,

11 grudnia 2018.

na n/w stanowiska:

-         młodszy oficer -  ppor./por. – 20B01/99Z99,

-         szef zespołu – por./kpt. – 20B01/99Z99,

-         oficer – por./kpt. – 20B01/99Z99.

 

Chętni do udziału w kwalifikacjach powinni zabrać ze sobą strój sportowy, zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające (brak przeciwskazań) do egzaminu ze sprawności fizycznej, książeczkę wojskową, kserokopię świadectwa potwierdzające wykształcenie oraz kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W GLIWICACH

ul. Andersa 47

44-121 Gliwice

tel. 261 111 227

Kwalifikacje w 2018 roku zostały zaplanowane w terminach:

28 czerwca 2018,

26 lipca 2018,

23 sierpnia 2018,

27 września 2018,

25 października 2018,

25 listopada 2018,

13 grudnia 2018.

Wykaz stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy NSR:

w korpusie oficerów

-         zastępca komendanta SW 30A01,

-         szef sekcji SW 38A01/99Z99,

-         młodszy oficer SW 38S01/99Z99,

-         szef służby SW 38B03, 38B04, 38B01,

-         oficer młodszy SW 38T02,

-         szef sekcji SW 54C02/99Z99.

w korpusie podoficerów

-         kierownik sekcji SW 20B21, 20B21/99Z99,

-         kierownik kuchni i stołówki SW 38B23,

-         kierownik sekcji SW 20B21/99Z99,

-         podoficer sztabowy SW 54C22/99Z99.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3730

16 batalion saperów

ul. Sandomierska

37-400 Nisko

tel. 261 152 650

Wykaz nieobsadzonych stanowisk służbowych przewidzianych dla żołnierzy NSR:

-         zastępca dowódcy zespołu – lekarz SW 40A01 – ppor./por.,

-         podoficer sztabowy SW 54B21/99Z99, 34A21 – pdf.,

-         komendant ochrony SW 20B21/99Z99 – pdf.,

-         instruktor OPBMR SW 36A21 – pdf.,

-         zastępca kierownika kancelarii SW 54D24/99Z99 – pdf.,

-         zastępca dowódcy plutonu – kierownik nurkowania SW 34A28/24F21 – pdf.,

-         dowódca obsługi – starszy instruktor SW 40H21/24E26 – pdf.,

-         zastępca dowódcy plutonu – dowódca drużyny SW 34A21, 34C26, 34B23 – pdf.,

-         technik pododdziału SW 34T23 – pdf.,

-         dowódca drużyny – starszy kierowca SW 38T31/34A29 – pdf. mł.,

-         dowódca plutonu SW 34B21 – pdf. st.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4338

12 baza bezzałogowych statków powietrznych

78-651 Mirosławiec

tel. 261 525 515, 261 525 516.

Wykaz nieobsadzonych stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy NSR:

-         dowódca klucza SW 22I02/30A06 – por./kpt.,

-         zastępca dowódcy SW 22I02/30A06 – ppor./por.

-         administrator systemów SW 28D26 – pdf.,

-         analityk SW 30A28/30A26 – pdf.,

-         młodszy analityk SW 30A28 – pdf. mł.,

-         operator młodszy podoficer SW 22I23/22J28 – pdf. mł.,

-         dowódca obsługi SW 22I23/22J28 – pdf.,

-         operator starszy podoficer SW 22I23/30A26 – pdf. st.,

-         operator podoficer SW 22I23/30A26 – pdf.,

-         operator młodszy podoficer SW 22I23/30A26 – pdf. mł.

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl