Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Mianowania na wyższe stopnie wojskowe

W związku ze zmianą ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2014, poz. 1414, z późn. zm.) żołnierzy rezerwy i osoby niepodlegające obowiązkowi służby wojskowej mianuje się:

  1. na stopień sierżanta (bosmana) – starszych plutonowych (starszych bosmanmatów);
  2. na stopień młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki) – sierżantów sztabowych (bosmanów sztabowych) i starszych sierżantów sztabowych (starszych bosmanów sztabowych);
  3. na stopień starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki) – młodszych chorążych sztabowych (młodszych chorążych sztabowych marynarki) i chorążych sztabowych (chorążych sztabowych marynarki).

Podstawa: ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1355).

Uprawnione osoby do mianowań z pytaniami w ww. sprawie mogą zasięgnąć informacji w WKU telefonicznie lub osobiście (tel. 261 124 815).

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl