Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ochrona danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Katowicach
 
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Katowicach z siedzibą:

    ul. Francuska 30, 40-028 Katowice

2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
Kontakt tel.: 261 124 830 lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1.
 
2. Cele i podstawy przetwarzania
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach informuje, że przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.), ustaw nakładających inne zadania, obowiązki i prawa, a także przepisów wykonawczych do tych ustaw.
 
3. Prawa osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), który został utrzymany w mocy, każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Katowicach, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w rozdziale 4 w/wym. ustawy, który został utrzymany w mocy.
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl