Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Okresowa Służba Wojskowa
Okresowa służba wojskowa to rodzaj czynnej służby wojskowej dla żołnierzy rezerwy. Pełniona jest przez określony czas, w razie realnego zagrożenia kryzysowego lub potrzeby wykonywania przez jednostkę wojskową misji pokojowej za granicą.

Okresową  służbę wojskową  pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami sił zbrojnych lub zarządzania kryzysowego. Ten rodzaj służby może być także uruchamiany:

 • do zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,
 • działań antyterrorystycznych,
 • ochrony mienia,
 • akcji poszukiwawczych,
 • ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego,
 • oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania,
 • wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych a w ramach służby okresowej żołnierz może zostać skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.
Czas trwania służby okresowej w okresie posiadania przez żołnierza przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy, jednak może zostać wydłużony, za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do do czterdziestu ośmiu miesięcy przez:

 • dowódcę jednostki wojskowej – w trakcie pełnienia tej służby,
 • wojskowego komendanta uzupełnień – przed powołaniem do służby.

Do służby okresowej mogą być powołani żołnierze rezerwy posiadający przydziały kryzysowe oraz inni ochotnicy, którzy złożą do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pisemny wniosek w tej sprawie.

WNIOSEK do pobrania

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do pobrania

Okresowa służba wojskowa nie jest tożsama ze służbą zawodową, ponieważ nie wynika z przepisów ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w tej ustawie.

Szczegółowe informacje dotyczące okresowej służby wojskowej  – Wydział Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach, pokój nr 4, tel. 261 124 834.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl