Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu


PRZYJMOWANIE W SPRAWACH
SKARG I WNIOSKÓW

„Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej(…)”
Art. 63 Konstytucji RP


W sprawach skarg, wniosków i petycji Wojskowy Komendant Uzupełnień w Katowicach przyjmuje w niżej wskazanych terminach:
  • osoby cywilne w każdy poniedziałek w godzinach od 14.30 do 16.30,
  • żołnierzy służby czynnej i pracowników wojska w każdy dzień pracy w godzinach służbowych.
Terminy przyjęć proszę uzgadniać pod nr telefonu (261 124 802 lub 261 124  809).  

Informuję, że na podstawie  Rozporządzenia RM z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 Poz. 46)
  • Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy,) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
  • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.

Formularz ePUAP:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA WNIESIONYCH W 2017 ROKU

 DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W KATOWICACH

 SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

Na podstawie Decyzji Nr 445/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 09 listopada 2015r. zmieniającej decyzję w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego, oraz Decyzji Nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie organizacji
w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego,  informuję że:


w 2017 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Katowicach nie odnotowano wpływu skarg, wniosków i petycji.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl