Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Świadczenia na rzecz obrony

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach realizuje świadczenia na rzecz obrony.
Świadczenia na rzecz obrony z których w szerokim zakresie korzystają Siły Zbrojne można podzielić na:
 - świadczenia osobiste
 - świadczenia rzeczowe
 - świadczenia szczególne

Świadczenia osobiste polegają na wykonaniu przez osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły szesnaście, a nie przekroczyły sześćdziesięciu lat życia, różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony Państwa oraz zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków. Obowiązek świadczeń osobistych może obejmować również obowiązek użycia posiadanych narzędzi prostych, a w stosunku do osób wykonujących świadczenia polegające na doręczaniu dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej oraz wezwań do wykonania świadczeń, zwanych "kurierami” – także posiadanych środków transportowych.
 
Świadczenia rzeczowe polegają na oddaniu do używania przez urzędy, instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl