Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Teren administrowany

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach administracji wojskowej, powołanym Rozporządzeniem MON z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojskowych Komend Uzupełnień (Dz.U.2017.626) do działania na terenie miast: Katowice, Mysłowice, Jaworzno.


    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl