Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Terminy Kwalifiacji Korpus Oficerów

AKTUALNE TERMINY KWALIFIKACJI WOJSKOWYCH
/korpus oficerów/

 W celu potwierdzenia terminu kwalifikacji
proszę o kontakt
tel. 261-124-832

OSOBA SKIEROWANA NA KWALIFIKACJĘ POWINNA POSIADAĆ:

  • dowód osobisty
  • książeczkę wojskową
  • strój sportowy
  • OBOWIĄZKOWO ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA RODZINNEGO O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO DŁUGOTRWAŁEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO

 

WYKAZ WOLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH DLA OFICERÓW

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 5644 w Białobrzegach

(BATALION DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH)

ul.  Dymińska 13

01-783 Warszawa

tel. 261 878 501

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4539

(9 BATALION DOWODZENIA)

Ul. Osiedle Wojskowe 93

05-127 Białobrzegi

Tel. 261 887 678, 261 887 521

 

W dniu 09.05.2018 r. odbędą się na kwalifikacje dla kandydatów na n/w stanowiska służbowe:

- dowódca plutonu SW 28B01 – ppor./por.

- młodszy oficer SW 28A03 – ppor./por.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3430 w Białobrzegach

(Ośrodek Rozpoznania Obrazowego)

ul. Osiedle Wojskowe 93

05-127 Białobrzegi

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na  stanowisko

MŁODSZEGO OFICERA (WYCHOWAWCZEGO).

 

Kwalifikacje wymagane od kandydatów:

-         posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego);

-         STW: ppor./por., U: 11/12;

-         znajomość języka angielskiego na poziomie 2,2,2,2 wg STANAG 6001 (żołnierze rezerwy nie posiadający wszystkich czterech sprawności językowych na poziomie 2 również będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji)

 

Szczegółowe informacje – tel. 261-887-379, 261-887-380.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2234 w Białobrzegach

(16 DYWIZJON ZMECHANIZOWANY)

ul. Osiedle Wojskowe 93

05-127 Białobrzegi

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

STE PPŁK

-WYDZIAŁ OPERACYJNY(G-3) Szef Wydziału –SW 20B01/99Z99

STE MJR

- SEKCJA  PLANOWANIA -  Szef sekcji  – SW30A01/30A03

 STE por./kpt.

-SEKCJA PERSONALNA-   oficer - SW 54B01/99Z99

-SEKCJA PLANOWANIA -  oficer - SW 30A01/30A03

-SEKCJA PLANOWANIA -  oficer - SW 30A01/30C01

-SEKCJA ANALIZ ROZPOZNAWCZYCH -  oficer - SW 30A01/30C03

-SEKCJA ANALIZ ROZPOZNAWCZYCH -  oficer - SW 30C01/30T02

-SEKCJA  OPERACYJNA -  oficer - SW 20B01/99Z99

-SEKCJA  OPERACYJNA -  oficer - SW 34A01/99Z99

-SEKCJA  OFICERÓW KIERUNKOWYCHI TŁUMACZY -  oficer - SW 20B01/54B03

-NAZIEMNA KOMÓRKA ŁĄCZNIKOWA -  oficer Łącznikowy - SW 30A01/99Z99

-SEKCJA  MATERIAŁOWA -  oficer – SW38B02

-SEKCJA  PLANWANIA I KOORDYNACJI -  oficer – SW38C01

-SEKCJA  PLANWANIA I KOORDYNACJI -  oficer –-SW 38A01/99Z99

-SEKCJA  TECHNICZNA -  oficer – SW38T02

- SEKCJA  PLANWANIA I KIEROWANIAI -  oficer –-SW 28B03/28B04

- SEKCJA  PLANWANIA I KIEROWANIAI -  oficer –-SW 28B05

-SEKCJA  INFORMATYKI -  oficer – SW28D12/28D13

-SEKCJA  BEZP. SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI -  oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego 
–SW29A01

-SZEFOWIE RODZAJÓW WOJSK  -  oficer – SW32A01

-SZEFOWIE RODZAJÓW WOJSK  -  oficer – SW20D01

-WYDZIAŁ WYCHOWAWCZY -  oficer – SW 52A01/99Z99

Szczegóły pod nr tel. 261 887 467

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1328 w Bielsku-Białej
 (18 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul.  Bardowskiego 1

43-300 Bielsko Biała

tel. 261-123-432

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- zastępca dowódcy plutonu SW 20C24;

- zastępca dowódcy plutonu – dowódca drużyny SW 20C24;

- zastępca dowódcy plutonu SW 20D23;       

- ratownik medyczny SW 40H21.- zastępca dowódcy kompanii SW 20C04/20C05;

- dowódca plutonu SW 30A01.

Jednostka Wojskowa Nr 1190 w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 2

85-915 Bydgoszcz

Prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do korpusu oficerów.

Jednostka Wojskowa Nr 3940 w Gliwicach

(AGAT)

ul. Andersa 47

44-121 Gliwice

Prowadzi rekrutację ochotników dozawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów– wszelkie informacje dostępne są na stronie JW www.agat.wp.mil.pl

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4115 w Gliwicach
 (6 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul. Gen.  Andersa 47

44-121 Gliwice

tel. 261-111-726

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2018 roku w n/w terminach o godz. 800

5,12 wrzesień 2018.

3,10 październik 2018.

7,14 listopad 2018.

5,12 grudzień 2018.

 

Jednostka Wojskowa nr 3411 w Grójcu

(1 OŚRODEK RADIOELEKTRONICZNY)

ul. Słomczyn-Kącin 1
05-600 Grójec

tel. 261 513 441, 261 513 461

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

-szef sekcji   SW 28B01/ SW 54B03;

-szef zespołu SW 28B01/ SW 54B03;

-szef sekcji „S’ SW 54C01;

-oficer sekcji SW 22G01 /SW28B01;

-dowódca kompanii  SW 30B01;

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się 26.06.2018 r.

Jednostka Wojskowa nr 4055 w Hrubieszowie

(2 pułk rozpoznawczy)

ul. Dwernickiego 4

22-500 Hrubieszów

Tel. 261 158 269, 261 158 268

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

oficer, dowódca grupy, szef grupy, z-ca d-cy kompanii, d-ca plutonu, z-ca d-cy kompanii – d-ca wozu dowodzenia, d-ca grupy- d-ca sekcji, d-ca plutonu – d-ca wozu dowodzenia, d-ca kompanii.

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4009 w Krakowie
(6 BATALION DOWODZENIA)

ul. Ułanów 43

30-901 Kraków

tel. 261-135-538

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

 

- młodszy oficer  -ppor./por.  SW 20C05

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4686 w Krakowie
(6 BATALION LOGISTYCZNY)

ul.  Głowackiego 11

30-901 Kraków

tel. 261-134-466

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2018 roku w n/w terminach:

12 września2018.

10 października 2018.

7 listopada 2018.

12 grudnia 2018.

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

-  szef zespołu SW 20C05 – por./kpt.,

-  dowódca plutonu SW 38B05 – ppor./por.

 

Jednostka Wojskowa Nr 1128 w Malborku

(22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO)

ul. 17-go Marca 20
82-200 Malbork

tel. 261-536-293/249

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

* STE ppor./por.

- młodszy lekarz SW 40A01,

- młodszy asystent  SW 40A01,

- młodszy asystent SW 22c01/99Z99,

- młodszy inżynier SW 22J06/99Z99,

- inżynier SW 22H01.

*STE por./kpt.

- lekarz SW 40A01,

-oficer SW 50A01,

- szef grupy – oficer bezp. teleinf. SW 29A01,

- szef służby meteorologicznej – szef lotniskowego biura meteorologicznego I kat. SW 22F03,

- szef obrony przed bronią masowego rażenia SW 36A01,      

- starszy inżynier SW 22J05,

- dowódca klucza technicznego SW 22J06,

- dowódca klucza technicznego SW 22J05,

- starszy inżynier SW 22J01/22J06,

- dowódca klucza technicznego SW 22J04,

- dowódca klucza SW 22J06/22J10,

- dowódca kompanii 22G01/22H01,

- dowódca kompanii SW 38D01,

- dowódca kompanii SW 38A01,

- szef służby SW 38B04.

Jednostka Wojskowa Nr 3730 w Nisku

(16 BATALION SAPERÓW)

ul. Sandomierska

37-400 Nisko

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- zastępca dowódcy zespołu – lekarz SW 40A01 (ppor./por).

Jednostka Wojskowa Nr 2286 w Opolu

(24 POLOWA TECHNICZNA BAZA WOJSK ŁĄCZNOŚCI)

ul. Skr. poczt. 307

45-076 Opole

 

por./kpt. Szef Sekcji-oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego/ SW 28B02;

por./kpt. Oficer Sekcji –Sekcja operacyjna / SW 28B01;

por./kpt. Oficer Sekcji –Sekcja szkolenia / SW 28B01.

Jednostka Wojskowa Nr 3293 w Powidzu

(33. BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO)

ul. Witkowska 8
62-430 Powidz

 

Informujemy, że istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej byłych żołnierzy zawodowych, a w szczególności oficerów w stopniu porucznik, kapitan, w specjalnościach wojskowych: logistyka, ogólnowojskowa i inne.

Do kontaktów w w/w sprawie oraz udzielenia szczegółowych informacji upoważniona została Sekcja Personalna tel. 261 544 694.

 

Jednostka Wojskowa Nr 4498 w Lęborku

(MORSKA JEDNOSTKA RAKIETOWA)

Siemirowice woj. pomorskie

84-300 Lębork

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

-RADCA PRAWNY   SW 46C03 (ppor./por).

 

Szczegółowe informacje – tel. 261-235-113

 

 

34 WOG w Rzeszowie

ul. Krakowska 11b
35-111 Rzeszów

 

Poszukuje kandydatów do  uzupełnienia n/w stanowisk:

- Główny księgowy – Szef finansów STE mjr, SW 50A81,

- Zastępca Głównego Księgowego STE por./kpt. SW 50A01,

- Kierownik Ambulatorium STE por./kpt. SW 40A01

Do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali pracownicy Sekcji Personalnej pod nr tel. 261 155 415,216 155 560.

Jednostka Wojskowa Nr 1560 w Sochaczewie

96-500 Sochaczew

 

Poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, szczegóły pod nr tel. 261  529 627

 

Jednostka Wojskowa Nr 1551 w Sieradzu

(15 BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA)

ul. Wojska Polskiego 78

98-200 Sieradz

 

Poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów o stopniach wojskowych:   POR./KPT., dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej,

   Kwalifikacja wojskowa odbędzie się 15.06.2018r.od godz.8.00

 

szczegóły pod nr tel. 261  611 525, 526.

Jednostka Wojskowa Nr 2901 w Szczecinie - Podjuchach

(5 PUŁK INŻYNIERYJNY)

ul. Metalowa 39
70-727 Szczecin

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- szef służby zdrowia – mjr – 40A01/40A02,

- oficer sekcji – por./kpt. – 28B03/28B01,

- oficer sekcji – por./kpt. – 34A01,

- szef sekcji „S” – ppor./ por. – 54B01/99Z99,

- szef sekcji „S” – por./ kpt. – 34A01,

- oficer – ppor./ por. – 34A01,

- dowódca plutonu – ppor./ por. – 34A01,

- dowódca plutonu – podoficer starszy – 34C22,

- dowódca plutonu – ppor./ por. – 34B01,

- dowódca kompanii – por./ kpt. – 38A01.

Kwalifikacje odbywać się będą w każdą środę w godzinach 0800 – 1200 .
Kandydaci kierowani na kwalifikacje powinni:
• spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
• posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;
• odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;

• dowód osobisty;
• zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF lub zaświadczenie
o zdanym egzaminie;
• dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji (kserokopie);
• dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń rotacyjnych (ćwiczenia rotacyjne nie są wymagane);
• życiorys (CV).

Szczegółowe informacje – tel. 261-454-513.

Jednostka Wojskowa Nr 4390 w Tomaszowie Mazowieckim

(25 batalion dowodzenia)

ul. Piłsudskiego 72

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

informujemy, że do weryfikacji niezbędny jest strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sprawdzianu fizycznego oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, kursów itp.
Do kontaktów roboczych w ww. kwestii z ramienia 25 bdow wyznaczony został:
—mł. chor. Michał WIERNICKI tel. 261—167—812
Zbiórka żołnierzy godz. 7.45 przy biurze przepustek na ul. Piłsudskiego 72.

Jednostka Wojskowa Nr 4389 w Tomaszowie Mazowieckim

(25 BRYGADA KAWALERII POWIETRZNEJ)

ul. Piłsudskiego 72

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- oficer łącznikowy SW 20C03 por./kpt.

- oficer sekcji SW 38C01 por./kpt.

- oficer sekcji SW 38T03 por./kpt.

- oficer sekcji SW 22E03 por./kpt.

- oficer sekcji SW 22J04/22D04 por./kpt.

- oficer SW 20C05/22D05 ppor./por.

- szef sekcji “S” SW 20C03/20C05 por./kpt.

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce

ul. Osiedle Lędowo 1N
76-271 Ustka

 

Poszukuje kandydatów na stanowiskach:

U: 11/12 oraz U: 12A/13B, 12A/13A

Jednostka Wojskowa Nr 5644 w Warszawie

Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych
ul. Dymińska 13
01-783 Warszawa

tel.261-878-501/507

 

Prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej  dla byłych żołnierzy zawodowych w strukturach batalionu dowodzenia Wojsk Lądowych w Warszawie i Białobrzegach. Najbardziej pożądaną grupą żołnierzy są oficerowie o STE: PORUCZNIK/KAPITAN w korpusie osobowym łączności i informatyki.

Jednostka Wojskowa Nr 6021 w Warszawie

(ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA GARNIZONU STOŁECZNEGO)

ul. Żwirki i Wigury 9/13

00-909 Warszawa

 

por./kpt. Kierownik ambulatorium / Ambulatorium / SW 40A01.

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 4198 w Warszawie

(1 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO))

ul. Żwirki i Wigury 1C

00-909 Warszawa

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

*STE por./kpt.

- szef sekcji SW 20J07/22J01;

- starszy inżynier SW -20J07/22D04;

- starszy inżynier SW  20J08/22J01;

- szef sekcji SW 20J07/22J01;

- dowódca klucza eksploatacji SW 20J07/22D04;

- dowódca klucza  SW 20J07.

Szczegółowe informacje – tel. 261- 821 -739 lub 261-821-397.

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 2568 w Węgorzewie

(11 pułk artylerii)

ul. Gen. J. Bema 7

11-600 Węgorzewo

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej w każdą środę o godzinie 730

 

Pierwszym etapem kwalifikacji jest egzamin ze sprawności fizycznej.

W związku z możliwymi zmianami w/w terminu, ochotnicy proszeni są o potwierdzanie terminów kwalifikacji pod nr telefonu: 261 337 132 lub 261 337 130.

Wymagania:

-SW z grup: 20D, 38T, 28B

- podczas kwalifikacji będą brani pod uwagę ochotnicy z innym SW i kwalifikacjami przydatnymi na      

  stanowiskach służbowych;

- zaświadczenie lekarskie;

- książeczka wojskowa;

- dowód osobisty;

- zaświadczenie o zrealizowaniu co najmniej jednych ćwiczeń rotacyjnych;

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty)

- w przypadku byłych żołnierzy zawodowych – świadectwo służby.

 

HONOROWANE SĄ ORYGINALNE ZAŚWIADCZENIA Z PRZEPROWADZONEGO EGZAMINU ZE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W INNYCH JW W 2015 ROKU.

Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym we Wrocławiu
ul. Pretficza 28
50-984 Wrocław

 

Informujemy, że w ZZWT występują nieobsadzone stanowiska w korpusie oficerów:

- por./kpt. – młodszy specjalista SW 28D12

- por./kpt. – młodszy specjalista SW 28D11.

4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA WE WROCŁAWIU informuje, że występują nieobsadzone stanowiska w korpusie oficerów w n/w jednostkach:

4 RBLog – tel. 261 651 051, 261 651 069;

2 WOG – tel. 261 656 231;

4 WOG – tel. 261 111 234;

43 WOG – tel. 261 686 291;

44 WOG – tel. 261 672 453;

45 WOG – tel. 261 676 250.

Jednostka Wojskowa Nr 2748

(31 BATALION RADIOTECHNICZNY)

ul. Graniczna 15

50-984 Wrocław

 

Poszukiwani są kandydaci wg specjalności: 52A01,22G01 40A01,22G03, 22G24,

 

Rekrutacja ochotników do zawodowej służby wojskowej odbędzie się 7 czerwca 2018 r.

Kandydat powinien posiadać:

- dokument tożsamości – książeczkę wojskową;

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego;

- strój sportowy;

Szczegółowe informacje – tel. 261- 669-921 lub 261-669-969.

 

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4071 w Żaganiu

(11 BATALION DOWODZENIA)

ul. Żarska 1

68-100 Żagań

Tel. 261 688 364

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- szef służby zdrowia  -dowódca zespołu– mjr – 40A01,

- szef zespołu i– por./kpt. – 28D01,

- młodszy  oficer – ppor./ por. – 28D12,

- dowódca plutonu – ppor./ por. – 28B01,

 

Kwalifikacje odbędą się w każdy czwartek miesiąca (stawiennictwo godz. 07.45 przy biurze przepustek
ul. Żarska, brama środkowa):

Kwalifikacje będą prowadzone w trzech  etapach:

 I etap – sprawdzian sprawności fizycznej ,

II etap – kompletowanie niezbędnych dokumentów,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Wymagania:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego;

- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;

- świadectwo służby;

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;

- świadectwo uk. szkolenia podstawowego;

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;

- ubiór sportowy.

Do kontaktów roboczych podano nr tel.: 261-688-360, 261-688-364

 

 

IWsp SZ prowadzi nabór kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

W jednostkach organizacyjnych IWsp SZ występują wakaty stanowisk służbowych oficerów młodszych – posiadających stopień ppor./por./kpt. rezerwy.

 

szczegóły pod nr tel. 261-416-457.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 3718

(POWIETRZA JEDNOSTKA EWAKUACJI MEDYCZNEJ)

Ul. Nowy Glinnik

97-217 Lubochnia

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

STE: POR./KPT

-SEKCJA PERSONALNA(S-1)-Szef Sekcji – SW 54B01/99Z99;

-GRUPA OPIEKI MEDYCZNEJ –Starszy Lekarz- SW 40A05;

-SEKCJA  OPERACYJNA  (S-3)- Szef Sekcji- SW20C03;

STE: PPOR./POR.

-ZESPÓŁ MEDYCZNY –Oficer-SW38A01;

-KUCZ ŚMIGŁOWCÓW –Pilot SW 22B07;

-GRUPA OBSŁUGI TECHNICZEJ-Inżynier SW 22J01.

 

Kwalifikacje dla kandydatów prowadzone będą po uprzednim uzgodnieniu tel.

Wymagania:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia sprawdzianu fizycznego;

 

- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;

- ubiór sportowy.

 

Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel JW  tel. 261 167 509.

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl