Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Terminy Kwalifiacji Korpus Oficerów

AKTUALNE TERMINY KWALIFIKACJI WOJSKOWYCH
/korpus oficerów/

 W celu potwierdzenia terminu kwalifikacji
proszę o kontakt
tel. 261-124-832

OSOBA SKIEROWANA NA KWALIFIKACJĘ POWINNA POSIADAĆ:

  • dowód osobisty
  • książeczkę wojskową
  • strój sportowy
  • OBOWIĄZKOWO ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA RODZINNEGO O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO DŁUGOTRWAŁEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO

 

WYKAZ WOLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH

DLA OFICERÓW

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3430 w Białobrzegach

(Ośrodek Rozpoznania Obrazowego)

ul. Osiedle Wojskowe 93

05-127 Białobrzegi

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na  stanowisko

MŁODSZEGO OFICERA (WYCHOWAWCZEGO).

 

Kwalifikacje wymagane od kandydatów:

-         posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego);

-         STW: ppor./por., U: 11/12;

-         znajomość języka angielskiego na poziomie 2,2,2,2 wg STANAG 6001 (żołnierze rezerwy nie posiadający wszystkich czterech sprawności językowych na poziomie 2 również będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji)

 

Szczegółowe informacje – tel. 261-887-379, 261-887-380.

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2234 w Białobrzegach

(16 DYWIZJON ZMECHANIZOWANY)

ul. Osiedle Wojskowe 93

05-127 Białobrzegi

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

STE PPŁK

-DOWÓDZTWO - RADCA PRAWNY -SW 46C02

 

STE por./kpt.

-SEKCJA PERSONALNA-   oficer - SW 54B01/99Z99

- SEKCJA UZUPEŁNIEN- oficer- SW 54302/99Z99

-SEKCJA PLANOWANIA -  oficer - SW 30A01/30A03

-SEKCJA PLANOWANIA -  oficer - SW 30A01/30C01

- SEKCJA KIEROWANIA oficer -SW 30B01/30C01

-SEKCJA ANALIZ ROZPOZNAWCZYCH -  oficer - SW 30A01/30C03

-SEKCJA ANALIZ ROZPOZNAWCZYCH -  oficer - SW 30C01/30T02

-SEKCJA  OPERACYJNA -  oficer - SW 20B01/99Z99

-SEKCJA  OPERACYJNA -  oficer - SW 34A01/99Z99

-NAZIEMNA KOMÓRKA ŁĄCZNIKOWA -  oficer Łącznikowy - SW 30A01/99Z99

-SEKCJA  MATERIAŁOWA -  oficer – SW38B02

-SEKCJA  PLANWANIA I KOORDYNACJI -  oficer – SW38C01

-SEKCJA  PLANWANIA I KOORDYNACJI -  oficer –-SW 38A01/99Z99

-SEKCJA  TECHNICZNA -  oficer – SW38T02

- SEKCJA  PLANWANIA I KIEROWANIAI -  oficer –-SW 28B03/28B04

- SEKCJA  PLANWANIA I KIEROWANIAI -  oficer –-SW 28B05

-SEKCJA  INFORMATYKI -  oficer – SW28D12/28D13

-SEKCJA  BEZP. SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI -  oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego 
–SW29A01

-SZEFOWIE RODZAJÓW WOJSK  -  oficer – SW32A01

-SZEFOWIE RODZAJÓW WOJSK  -  oficer – SW20D01

-WYDZIAŁ WYCHOWAWCZY -  oficer – SW 52A01/99Z99

Szczegóły pod nr tel. 261 887 467

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1328 w Bielsku-Białej

 (18 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul.  Bardowskiego 1

43-300 Bielsko Biała

tel. 261-123-432

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- zastępca dowódcy plutonu SW 20C24;

- zastępca dowódcy plutonu – dowódca drużyny SW 20C24;

- zastępca dowódcy plutonu SW 20D23;       

- ratownik medyczny SW 40H21.- zastępca dowódcy kompanii SW 20C04/20C05;

- dowódca plutonu SW 30A01.

 

Jednostka Wojskowa Nr 3940 w Gliwicach

(AGAT)

ul. Andersa 47

44-121 Gliwice

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów– wszelkie

informacje dostępne są na stronie JW www.agat.wp.mil.pl

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4115 w Gliwicach
      (6 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul. Gen.  Andersa 47

44-121 Gliwice

tel. 261-111-726

 

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2018 roku w n/w terminach o godz. 800

7,14 listopad 2018.

5,12 grudzień 2018.

 

 

Jednostka Wojskowa nr 4055 w Hrubieszowie

(2 PUŁK ROZPOZNAWCZY)

ul. Dwernickiego 4

22-500 Hrubieszów

Tel. 261 158 269, 261 158 268

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

oficer, dowódca grupy, szef grupy, z-ca d-cy kompanii, d-ca plutonu, z-ca d-cy kompanii – d-ca wozu dowodzenia, d-ca grupy- d-ca sekcji, d-ca plutonu – d-ca wozu dowodzenia, d-ca kompanii.

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4009 w Krakowie

(6 BATALION DOWODZENIA)

ul. Ułanów 43

30-901 Kraków

tel. 261-135-538

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

 

-młodszy oficer  -ppor./por.  SW 20C05

-dowódca plutonu ppor./por.  SW 28B01

-dowódca plutonu ppor./por.  SW 32A03

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 1128 w Malborku

(22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO)

ul. 17-go Marca 20

82-200 Malbork

tel. 261-536-293/249

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

* STE ppor./por.

- kierownik warsztatu  SW 22J05/22J04

- inżynier  SW 22H01

*STE por./kpt.

-oficer SW 50A01,

- szef grupy – oficer bezp. teleinf. SW 29A01,

- starszy inżynier SW 22J05,

- starszy inżynier SW 22J10/22J11,

- dowódca klucza technicznego SW 22J06,

- starszy inżynier SW 22J01/22J06,

- dowódca klucza technicznego SW 22J04,

- dowódca klucza SW 22J06/22J10,

- dowódca kompanii 22G01/22H01,

- dowódca kompanii SW 38D01,

- dowódca kompanii SW 38A01,

- szef służby SW 38B04.

 

Jednostka Wojskowa Nr 3730 w Nisku

(16 BATALION SAPERÓW)

ul. Sandomierska

37-400 Nisko

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- zastępca dowódcy zespołu – lekarz SW 40A01 (ppor./por).

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 2286 w Opolu

(24 POLOWA TECHNICZNA BAZA WOJSK ŁĄCZNOŚCI)

ul. Skr. poczt. 307

45-076 Opole

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

por./kpt. Szef Sekcji-oficer bezpieczeństwa teleinformatycznego/ SW 28B02;

por./kpt. Oficer Sekcji –Sekcja operacyjna / SW 28B01;

por./kpt. Oficer Sekcji –Sekcja szkolenia / SW 28B01.

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 3293 w Powidzu

(33. BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO)

ul. Witkowska 8

62-430 Powidz

 

Informujemy, że istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej byłych żołnierzy zawodowych, a w szczególności oficerów w stopniu porucznik, kapitan, w specjalnościach wojskowych: logistyka, ogólnowojskowa i inne.

Do kontaktów w w/w sprawie oraz udzielenia szczegółowych informacji upoważniona została Sekcja Personalna tel. 261 544 694.

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 4498 w Lęborku

(MORSKA JEDNOSTKA RAKIETOWA)

Siemirowice woj. pomorskie

84-300 Lębork

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

-RADCA PRAWNY   SW 46C03 (ppor./por).

 

Szczegółowe informacje – tel. 261-235-113

 

34 WOG w Rzeszowie

ul. Krakowska 11b

35-111 Rzeszów

 

Poszukuje kandydatów do  uzupełnienia n/w stanowisk:

- Główny księgowy – Szef finansów STE mjr, SW 50A81,

- Zastępca Głównego Księgowego STE por./kpt. SW 50A01,

- Kierownik Ambulatorium STE por./kpt. SW 40A01

Do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali pracownicy Sekcji Personalnej pod nr tel. 261 155 415,216 155 560.

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 1551 w Sieradzu

(15 BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA)

ul. Wojska Polskiego 78

98-200 Sieradz

 

Poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów o stopniach wojskowych:   POR./KPT., dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej,

W dniu 27.11.2018r od godz. 08.00 zostaną przeprowadzone w brygadzie kwalifikacje wojskowe 

szczegóły pod nr tel. 261  611 525. 261  611 526.

 

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej

ul. Piastowska 2-7

87-100 Toruń

tel. 727-041-376

 

Prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska

 

STE ppor./por.

- dowódca plutonu SW 38A01;

- młodszy wykładowca SW20B01;

STE por./kpt.

- oficer prasowy SW 54E01

- oficer SW52A01;

- oficer SW38B05;

- oficer SW38T03;

- oficer SW54B01;

- oficer SW20B01;

- szef sekcji SW 54D01

-kierownik zespołu SW20B01;

-wykładowca SW20B01;

-wykładowca SW54F01;

-wykładowca SW34A03;

 

-wykładowca SW36A01;

-wykładowca SW36A03;

-wykładowca SW32A01;

-wykładowca SW40I01;

-wykładowca SW28B01;

-wykładowca SW28B01;

-wykładowca SW38A01/38T01;

-dowódca kompanii SW20B01/ 38A01;

 

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane  są w każdy piątek od  godz. 8.30

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 2901 w Szczecinie - Podjuchach

(5 PUŁK INŻYNIERYJNY)

ul. Metalowa 39

70-727 Szczecin

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- szef służby zdrowia – mjr – 40A01/40A02,

- oficer sekcji – por./kpt. – 28B03/28B01,

- oficer sekcji – por./kpt. – 34A01,

- szef sekcji „S” – ppor./ por. – 54B01/99Z99,

- szef sekcji „S” – por./ kpt. – 34A01,

- oficer – ppor./ por. – 34A01,

- dowódca plutonu – ppor./ por. – 34A01,

- dowódca plutonu – podoficer starszy – 34C22,

- dowódca plutonu – ppor./ por. – 34B01,

- dowódca kompanii – por./ kpt. – 38A01.

Kwalifikacje odbywać się będą w każdą środę w godzinach 0800 – 1200 .

Kandydaci kierowani na kwalifikacje powinni:

• spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r.

o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

• posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;

• odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;

• dowód osobisty;

• zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF lub zaświadczenie

o zdanym egzaminie;

• dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji (kserokopie);

• dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń rotacyjnych (ćwiczenia rotacyjne nie są wymagane);

• życiorys (CV).

Szczegółowe informacje – tel. 261-454-513.

 

Jednostka Wojskowa Nr 4389 w Tomaszowie Mazowieckim

(25 BRYGADA KAWALERII POWIETRZNEJ)

ul. Piłsudskiego 72

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- oficer łącznikowy SW 20C03 por./kpt.

- oficer sekcji SW 38C01 por./kpt.

- oficer sekcji SW 38T03 por./kpt.

- oficer sekcji SW 22E03 por./kpt.

- oficer sekcji SW 22J04/22D04 por./kpt.

- oficer SW 20C05/22D05 ppor./por.

- szef sekcji “S” SW 20C03/20C05 por./kpt.

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 4390 w Tomaszowie Mazowieckim

(25 BATALION DOWODZENIA)

ul. Piłsudskiego 72

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

informujemy, że do weryfikacji niezbędny jest strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sprawdzianu fizycznego oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, kursów itp.

Do kontaktów roboczych w ww. kwestii z ramienia 25 bdow wyznaczony został:

—mł. chor. Michał WIERNICKI tel. 261—167—812

Zbiórka żołnierzy godz. 7.45 przy biurze przepustek na ul. Piłsudskiego 72.

 

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce

ul. Osiedle Lędowo 1N

76-271 Ustka

 

Poszukuje kandydatów na stanowiskach:

U: 11/12 oraz U: 12A/13B, 12A/13A

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 5644 w Warszawie

(BATALION DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH)

ul. Dymińska 13

01-783 Warszawa

tel.261-878-501/507

 

Prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej  dla byłych żołnierzy zawodowych w strukturach batalionu dowodzenia Wojsk Lądowych w Warszawie i Białobrzegach. Najbardziej pożądaną grupą żołnierzy są oficerowie o STE: PORUCZNIK/KAPITAN w korpusie osobowym łączności i informatyki.

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 6021 w Warszawie

(ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA GARNIZONU STOŁECZNEGO)

ul. Żwirki i Wigury 9/13

00-909 Warszawa

 

por./kpt. Kierownik ambulatorium / Ambulatorium / SW 40A01.

 

Jednostka Wojskowa Nr 4198 w Warszawie

(1 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO)

ul. Żwirki i Wigury 1C

00-909 Warszawa

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

*STE por./kpt.

- szef sekcji SW 20J07/22J01;

- starszy inżynier SW -20J07/22D04;

- starszy inżynier SW  20J08/22J01;

- szef sekcji SW 20J07/22J01;

- dowódca klucza eksploatacji SW 20J07/22D04;

- dowódca klucza  SW 20J07.

Szczegółowe informacje – tel. 261- 821 -739 lub 261-821-397.

 

CENRUM REAGOWANIA EPIDEMIOLOGICZNEGO SZRP

ul. Płk K. Leskiego 7

01-495 Warszawa

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

*STE ppor./por.

- młodszy oficer SW 40F03

- młodszy oficer  SW 40F01/99Z99

 

*STE por./kpt.

- oficer SW 38A01/99Z99

- oficer SW 40C01/99Z99

- kierownik laboratorium SW 40F01/99Z99

 

Szczegółowe informacje – tel. 261- 892-762 lub 261-892-528.

 

Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym we Wrocławiu

ul. Pretficza 28

50-984 Wrocław

 

Informujemy, że w ZZWT występują nieobsadzone stanowiska w korpusie oficerów:

- por./kpt. – młodszy specjalista SW 28D12

- por./kpt. – młodszy specjalista SW 28D11.

4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA WE WROCŁAWIU informuje, że występują nieobsadzone stanowiska w korpusie oficerów w n/w jednostkach:

4 RBLog – tel. 261 651 051, 261 651 069;

2 WOG – tel. 261 656 231;

4 WOG – tel. 261 111 234;

43 WOG – tel. 261 686 291;

44 WOG – tel. 261 672 453;

45 WOG – tel. 261 676 250.

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 2748

(31 BATALION RADIOTECHNICZNY)

ul. Graniczna 15

50-984 Wrocław

 

Poszukiwani są kandydaci wg specjalności: 52A01,22G01 40A01,22G03, 22G24,38T68,

 

Rekrutacja ochotników do zawodowej służby wojskowej odbędzie się 25 września 2018 r.

Kandydat powinien posiadać:

- dokument tożsamości – książeczkę wojskową;

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego;

- strój sportowy;

Szczegółowe informacje – tel. 261- 669-921 lub 261-669-969.

 

IWsp SZ prowadzi nabór kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

W jednostkach organizacyjnych IWsp SZ występują wakaty stanowisk służbowych oficerów młodszych – posiadających stopień ppor./por./kpt. rezerwy.

 

szczegóły pod nr tel. 261-416-457.

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 3718

(POWIETRZNA JEDNOSTKA EWAKUACJI MEDYCZNEJ)

Ul. Nowy Glinnik

97-217 Lubochnia

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

STE: POR./KPT

-SEKCJA PERSONALNA(S-1)-Szef Sekcji – SW 54B01/99Z99;

-GRUPA OPIEKI MEDYCZNEJ –Starszy Lekarz- SW 40A05;

-SEKCJA  OPERACYJNA  (S-3)- Szef Sekcji- SW20C03;

STE: PPOR./POR.

-ZESPÓŁ MEDYCZNY –Oficer-SW38A01;

-KUCZ ŚMIGŁOWCÓW –Pilot SW 22B07;

-GRUPA OBSŁUGI TECHNICZEJ-Inżynier SW 22J01.

 

Kwalifikacje dla kandydatów prowadzone będą po uprzednim uzgodnieniu tel.

Wymagania:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia sprawdzianu fizycznego;

 

- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;

- ubiór sportowy.

 

Szczegółowych informacji udziela przedstawiciel JW  tel. 261 167 509.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl