Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Terminy Kwalifiacji Korpus Podoficerów

AKTUALNE TERMINY KWALIFIKACJI WOJSKOWYCH
/korpus podoficerów/

 W celu potwierdzenia terminu kwalifikacji
proszę o kontakt
tel. 261-124-832

OSOBA SKIEROWANA NA KWALIFIKACJĘ POWINNA POSIADAĆ:

  • dowód osobisty
  • książeczkę wojskową
  • strój sportowy
  • OBOWIĄZKOWO ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA RODZINNEGO O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO DŁUGOTRWAŁEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO

 

WYKAZ WOLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH DLA PODOFICERÓW

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 5644 w Białobrzegach

(BATALION DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH)

ul.  Dymińska 13

01-783 Warszawa

tel. 261 878 501

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 3430 w Białobrzegach

(OŚRODEK ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO)

ul. Osiedle Wojskowe 93

05-127 Białobrzegi

Informujemy, że  występują nieobsadzone stanowiska w korpusie podoficerów:

- podoficer sztabowy –korpus: podoficer SW1: 28D29 SW2: 28D21

- podoficer sztabowy –korpus: podoficer SW1: 54B21 SW2: 54B22

- podoficer sztabowy –korpus: podoficer SW1: 54C21 SW2: 99Z99

- kierownik kancelarii- korpus: podoficer SW1 :29A21

 Kwalifikacje wymagane do kandydatów a w/w stanowiska:

                                                        Podoficerowie sztabowi:

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-wykształcenie średnie;

-zaszeregowanie STW: sierż. (bsm.)- ukończenie kursu kwalifikacyjnego

st.sierż.(st.bsm), mł .chor.( mł. chor. mar.)- ukończenie w zależności od potrzeb kursu doskonalącego.

 Umiejętności:

-współpracy w zespole;

-koncepcyjnego myślenia;

-ustalania priorytetów  w swojej pracy oraz jej organizacja;

-łatwego i szybkiego precyzowania myśli w formie pisemnej i ustnej;

Doświadczenie zawodowe:

- SW: 28D29/28D21- zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze łączności i informatyki;

- SW: 54B21/54B22 - zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze działalności kadrowej

  lub administracji ogólnej lub personalno- mobilizacyjnej;

-SW: 54C21/99Z99- zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze działalności sztabowej;

                                                        Kierownik kancelarii:

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-wykształcenie średnie;

-zaszeregowanie STW: sierż. (bsm.)- ukończenie kursu kwalifikacyjnego

st.sierż. (st.bsm), mł .chor.( mł.chor.mar.)- ukończenie w zależności od potrzeb kursu doskonalącego.

-kurs specjalistyczny dla personelu kancelarii kryptograficznej.

 Umiejętności:

-współpracy w zespole;

-koncepcyjnego myślenia;

-ustalania priorytetów  w swojej pracy oraz jej organizacja;

-łatwego i szybkiego precyzowania myśli w formie pisemnej i ustnej;

Doświadczenie zawodowe:

- zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze łączności i informatyki lub ochrony informacji niejawnych.

Umiejętności:

- kierowania zespołem i organizacja\i pracy;

- planowania działań;

-analitycznej i syntetycznej oceny sytuacji;

-koncepcyjnego myślenia oraz wyciągania i przedstawiania wniosków.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2234 w Białobrzegach

(16 DYWIZJON ZMECHANIZOWANY)

ul. Osiedle Wojskowe 93

05-127 Białobrzegi

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

STE POOOFIECR STARSZY:

-WDZIAŁ SŁUŻBY ZDROWIA –podoficer specjalista – SW40I25

- SEKCJA PRASOWA- podoficer specjalista – SW54E21/99Z99

 -SEKCJA PERSONALNA- podoficer specjalista- SW54B21/99Z99

- SEKCJA  OPERACYJNA -  Komendant Ochrony  - SW 54D21

-SEKCJA INFORMATYKI –podoficer specjalista  SW 28D33

-SZEFOWIE RODZAJÓW WOJSK –Podoficer specjalista SW 20D21

-SZEFOWIE RODZAJÓW WOJSK –Podoficer specjalista SW 34A21

-SEKCJA WF I SPORTU - Podoficer specjalista SW 54F21

 

STE POOOFIECR :

- SEKCJA KIEROWANIA –podoficer sztabowy - SW 30A21/30A28

-SEKCJA ANALIZ ROZPOZNAWCZYCH -  podoficer sztabowy - SW 30A21/30A23

-SEKCJA ANALIZ ROZPOZNAWCZYCH -  podoficer sztabowy – SW 30C21

- SEKCJA  OPERACYJNA -  podoficer sztabowy -20B21

-SEKCJA GOTOWOŚCI BOJOWEJ  I MOBILIZACYJNEJ- podoficer  sztabowy – 20B21

 

Szczegóły pod nr tel. 261 887 467

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4539 w Białobrzegach

( 9 BATALION DOWODZENIA)

ul. Osiedle Wojskowe 93

05-127 Białobrzegi

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

 

STE sierż./st. sierż./mł. chor.

- dowódca obsługi  SW 28B33;

STE (kpr./st. kpr./plut.).

- starszy operator  SW 28B33

 

Szczegóły pod nr tel. 261 887 517,261 887 678

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1328 w Bielsku-Białej
 (18 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul.  Bardowskiego 1

43-300 Bielsko Biała

tel. 261-123-272

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- zastępca dowódcy plutonu SW 20C24;

- zastępca dowódcy plutonu – dowódca drużyny SW 20C24;

- zastępca dowódcy plutonu SW 20D23.

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 1190 w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 2

85-915 Bydgoszcz

 

Prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do korpusu podoficerów.

 

Jednostka Wojskowa Nr 1517 w Czerwieńsku

(4 PUŁK PRZECIWLOTNICZY)

ul. Składowa 10

66-016 Czerwieńsk

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

STE sierż./st. sierż./mł. chor. (U 5/6/7)

- instruktor SW 52A21;

- operator środków audiowizualnych – dowódca obsługi SW 52B25;

- starszy technik SW 28D33/28D34;

- podoficer sztabowy SW 54B21;

- instruktor SW 36A21;

- dowódca obsługi SW 32B24;

- starszy technik SW 32B24;

- dowódca obsługi SW 22G24/22G25;

- podoficer sztabowy SW 28B24/28D21;

- technik pododdziału SW 38T32;

- dowódca obsługi – dowódca wozu dowodzenia SW 28B38/32A21.

 

Jednostka Wojskowa Nr 3940 w Gliwicach

(AGAT)

ul. Andersa 47

44-121 Gliwice

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów – wszelkie informacje dostępne są na stronie JW www.agat.wp.mil.pl

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4115 w Gliwicach
 (6 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul.  Gen.  Andersa 47

44-121 Gliwice

tel. 261-111-726

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2018 roku w n/w terminach o godz. 800

7,14 listopad 2018.

5,12 grudzień 2018.

 

Jednostka Wojskowa nr 3411 w Grójcu

(1 OŚRODEK RADIOELEKTRONICZNY)

ul. Słomczyn-Kącin 1

05-600 Grójec

tel. 261 513 441, 261 513 461

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- starszy podoficer sztabowy SW 28B21/30A28;

- samodzielny technik SW 30B21;

- podoficer sztabowy SW 28B21/54C21;

-młodszy  podoficer sztabowy SW 28B21;

-młodszy  podoficer sztabowy SW 28D29/28T22.

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się 16.10.2018 r.

 

Jednostka Wojskowa Nr 1523 Inowrocław

 (2 PUŁK INŻYNIERYJNY)

ul. Dworcowa 56

88-100 Inowrocław

 

Kwalifikacja wojskowa zaplanowana została w dniu 27.09.2018r od godz. 800.

 

Szczegóły pod nr tel. 261 436 448

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4009 w Krakowie
 
(6 BATALION DOWODZENIA)

ul. Ułanów 43

30-901 Kraków

tel. 261-135-534

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- podoficer sztabowy  SW 38A21,38C21,

-zastępca kierownika kancelarii SW 54D24,

- starszy technik SW 28B34/28B26,

-dowódca aparatowni SW 38B26,

-dowódca stacji SW 28B28,

-szef kompanii-dowódca drużyny SW 38A21,

- dowódca obsługi radiostacji SW 28B26,

- technik pododdziału SW  38T21,38T32

-zastępca dowódcy plutonu SW 34A21,34A25

-starszy nurek SW 34A21/24F21,

-dowódca drużyny-instruktor SW34A21/24F21,

-starszy technik  SW 28B34/28B26,

-instruktor SW 40H21/24E26,

-dowódca obsługi - instruktor SW40H21/24E26,

-instruktor SW40H21/24E26,52A21

-zastępca dowódcy plutonu-dowódca działonu SW 32A23,

- dowódca drużyny remontowej – kierownik warsztatu  SW 38T32,

- dowódca sekcji -dowódca  grupy ewakuacji medycznej- SW 40H21,

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4686 w Krakowie
(6 BATALION LOGISTYCZNY)

ul.  Głowackiego 11

30-901 Kraków

tel. 261-134-466

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2018 roku w n/w terminach:

7 listopada 2018.

12 grudnia 2018.

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

szef kompanii/dowódca drużyny SW 38A21/99Z99 – pdf. st.,

dowódca plutonu SW 38B23 – pdf. st.,

dowódca sekcji SW 20C26/20C25 – pdf.,

dowódca plutonu SW 20C21/20C25 – pdf. st.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4495 w Krakowie
 
(16 BATALION POWIETRZNODESANTOWY)

ul. Wrocławska 82

30-901 Kraków

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- podoficer sztabowy SW 38A21;

- z-ca kierownika kancelarii kryptograficznej SW 29A21.

 

Jednostka Wojskowa Nr 4724 w Krakowie

(NIL)

ul. Tyniecka 45

30-901 Kraków

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

* podoficerowie starsi (U 8/9/10)

- dowódca sekcji – kierownik magazynu SW 20C24/38B28;

- dowódca sekcji – starszy mechanik SW 22I22/22J21;

- starszy operator SW 22I23;

- dowódca sekcji – kierownik magazynu SW 22J21/38T40;

- podoficer specjalista SW 22J22/38T39;

- dowódca sekcji SW 28B21;

- dowódca sekcji SW 28D21/28D33;

- starszy podoficer specjalista SW 30A23;

- podoficer specjalista SW 30A23;

- podoficer specjalista SW 30A23/38T26;

- starszy podoficer specjalista SW 30A24;

- podoficer specjalista SW 30A24/26B25;

- podoficer specjalista SW 38A21;

- podoficer specjalista SW 38A22/38A23;

- dowódca sekcji – kierownik magazynu SW 38A23/38T27;

- dowódca sekcji – kierownik magazynu SW 38B21/38T27;

- dowódca sekcji – kierownik magazynu SW 38B23/38T27;

 * podoficerowie (U 5/6/7)

- technik – magazynier SW 20C27/38T26;

- starszy technik SW 22I22/22J24;

- starszy operator SW 22I23;

- operator SW 22I23/38T26;

- operator SW 22I23;

- młodszy podoficer – specjalista SW 28B21/54C21;

- młodszy podoficer – specjalista SW 28B21;

- starszy operator SW 28B22;

- operator SW 28B22;

- operator SW 28B34/28B31;

- starszy operator SW 28B34/28B31;

- starszy technik – teleinformatyk SW 28D21/28D33;

- technik teleinformatyk SW 28D21/28D33;

- podoficer sztabowy SW 30A23/38T26;

- operator SW 30A23/38T26;

- operator SW 30A24/38T26;

- magazynier SW 30C21/20C25;

- podoficer eksploatacji SW 36A23/34T23;

- podoficer eksploatacji SW 38T21;

- dowódca sekcji SW 38T27/38C23;

- podoficer sztabowy SW 38T27/38C23;

- podoficer sztabowy SW 38T28/38C23;

- podoficer sztabowy SW 54D21;

* podoficerowie młodsi (U 2/3/4)

- starszy ratownik medyczny SW 40H21/20C26.

 

2 Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych    w Krakowie

ul. Rakowicka 29

30-901 Kraków

tel:261131433

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

-podoficer Informacji Powietrznej SW 22E21,

-starszy technik   SW 28D24/28D34

 

MORSKA JEDNOSTKA RAKIETOWA

84-300 Lębork

tel. 261 253 113

Poszukuje kandydata na stanowisko:

DOWÓDCA ZESPOŁU – RATOWNIK MEDYCZNY  SW 40H21.

 

Jednostka Wojskowa Nr 1128 w Malborku

(22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO)

ul. 17-go Marca 20
82-204 Malbork

tel. 261-536-293/249

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

*podoficer starszy

- młodszy podoficer specjalista SW 54F22.

*podoficer

- podoficer sztabowy młodszy kontroler ruchu lotniczego SW 22E22,

- technik samolotu SW 22J24,

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 3730 w Nisku

(16 BATALION SAPERÓW)

ul. Sandomierska

37-400 Nisko

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

* w STE sierż./st. sierż./mł. chor.:

- starszy instruktor SW 54F21;

- młodszy podoficer sztabowy SW 54B21;

- młodszy podoficer sztabowy SW 38A23;

- młodszy zwiadowca SW 34A63;

 - dowódca obsługi SW 40H21;

- pomocnik dowódcy plutonu SW 34A21;

- pomocnik dowódcy plutonu SW 34A24

- technik pododdziału SW 34T23;

*podoficer SW 24E26 (kpr./st. kpr./plut.).

 

 

Jednostka Wojskowa nr 3533 w Sandomierzu

(3 BATALION RADIOTECHNICZNY)

ul. Mickiewicza 38

27-600 Sandomierz

Poszukiwani są głównie następujący specjaliści:

- samodzielny operator SW 22G24/22G23,

- młodszy technik SW 22G25, 22G24/22G23,

- technik SW 22G24/22G23,

- dowódca radiostacji SW 28B26.

Kandydaci muszą spełniać co najmniej jeden z n/w warunków:

- udokumentowane świadectwami i zaświadczeniami kwalifikacje,

- odbycie szkolenia w wymienionych SW,

- udokumentowana znajomość języka angielskiego,

- udokumentowane osiągnięcia sportowe.

Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do zdawania WF oraz strój sportowy.

Szczegóły pod nr tel. 261  514 511, 261 514 514

 

Jednostka Wojskowa Nr 1551 w Sieradzu

(15 BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA)

ul. Wojska Polskiego 78

98-200 Sieradz

 

Poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów o stopniach wojskowych:

 

PLUT., SIERŻ., ST. SIERŻ., Mł. CHOR dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej

W dniu 27.11.2018r od godz. 08.00 zostaną przeprowadzone w brygadzie kwalifikacje wojskowe 

 szczegóły pod nr tel. 261  611 525. 261  611 526.

 

 

JW 4091 w Stargardzie

(BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY – WSCHÓD)

ul. Aleja Żołnierza 37

73-110 Stargard

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

*100 batalionie łączności w Wałczu

STE sierż./st. sierż./mł. chor.

- dowódca aparatowni SW 28B33 (Poświadcz. Bezp. - TAJNE),

- dowódca radiostacji SW 28B26 (Poświadcz. Bezp. POUFNE),

- dowódca terminala SW 28B34 (Poświadcz. Bezp. - TAJNE),

- dowódca terminala satelitarnego SW 28B34 (Poświadcz. Bezp. - TAJNE),

- technik aparatowni diagnostyczno – remontowej (ADR) SW 28T24 (Poświadcz. Bezp. POUFNE),

*102 batalion ochrony w Bielkowie

STE chor. /st. chor./ st. chor. szt.

- kierownik grupy SW 28B21/99Z99,

STE sierż./ st. sierż./ mł. chor.

- kierownik kancelarii SW 54D21/54D24,

- podoficer sztabowy SW 54B21/99Z99,

- podoficer sztabowy SW 30C21,

- podoficer sztabowy SW 28D21/28D24,

- instruktor SW 20B21,

- instruktor SW 36A21,

- podoficer sztabowy SW 38A21,

- podoficer sztabowy SW 38T29,

- technik kompanii SW 38T32,

- zastępca dowódcy plutonu – dowódca drużyny SW 30A21,

- zastępca dowódcy plutonu – dowódca obsługi SW 32A23,

- zastępca dowódcy plutonu – dowódca drużyny SW 32B25,

- technik kompanii SW 38T21,

- dowódca drużyny remontowej – kierownik warsztatu SW 38T32,

- dowódca drużyny remontowej – kierownik warsztatu SW 32T25/38T34.

STE kpr./ st. kpr./ plut.

- kancelista SW 54D24/38T26,

- kancelista SW 54D24/99Z99,

- dowódca drużyny SW 34A27,

- dowódca wozu dowodzenia SW 28B38,

- dowódca obsługi SW 32A23,

- dowódca drużyny  SW 32B25,

- dowódca obsługi - dowódca drużyny SW 36A23,

- ratownik medyczny SW 40H21.

 

Jednostka Wojskowa Nr 2750 w Szczecinie

ul. Steyera 28

72-600 Świnoujście

tel. 261 242 617/208

 

Prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

*podoficer (5/6/7)

- starszy podoficer sztabowy SW 38A21/99Z99,

- zastępca kierownika kancelarii kryptograficznej - starszy kurier kryptografii  SW 29A21,

- młodszy podoficer sztabowy SW 24B21,

- kierownik działu SW 24D23,

- dowódca grupy SW 24T23,

- szef działu - dowódca grupy SW 29A21.

 

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej

ul. Piastowska 2-7

87-100 Toruń

tel. 727-041-376

 

Prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska

- podoficer sztabowy SW 54B21;

- kierownik kancelarii SW 54D24;

- instruktor SW 20B01,

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane  są w każdy piątek od  godz. 830

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl