Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Terminy Kwalifiacji Korpus Szeregowych

AKTUALNE TERMINY KWALIFIKACJI WOJSKOWYCH
/korpus szeregowych/

 W celu potwierdzenia terminu kwalifikacji
proszę o kontakt
tel. 261-124-832

OSOBA SKIEROWANA NA KWALIFIKACJĘ POWINNA POSIADAĆ:

 • dowód osobisty
 • książeczkę wojskową
 • strój sportowy
 • OBOWIĄZKOWO ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA RODZINNEGO O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO DŁUGOTRWAŁEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO

 

WYKAZ WOLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH DLA SZEREGOWYCH

 

 Na podstawie Decyzji nr 144/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października  2018 r. (Dz. Urz. MON. 2018.170) w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2019 r. w Ośrodku Szkolenia  w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu, zwanym dalej „Ośrodkiem Szkolenia”, realizowane będzie szkolenie wojskowe kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych na potrzeby korpusu osobowego wojsk specjalnych.

 Wnioski o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia  składa się do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego Wojskowego  Komendanta Uzupełnień w terminie do 31 marca 2019r.

 

Jednostka Wojskowa Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim

(7 batalion kawalerii powietrznej)

ul. Piłsudskiego 72

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbędą się 2018 r nw. terminach:

- 9, 16, 30 listopada 2018,

- 7,14, 21 grudnia 2018.

Kandydat powinien posiadać:

- dokument tożsamości – książeczkę wojskową;

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego;

- strój sportowy;

- przybory piśmiennicze

Szczegółowe informacje – tel. 261- 167-714

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2697 w BRZEGU

(1 PUŁK SAPERÓW)

Ul Sikorskiego 6

49-300 Brzeg woj. Opolskie

tel. 261-637-214

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane na dzień 13.11 i 22.11.2018 r . o godz. 8.00 .

 

 

Batalion Reprezentacyjny WP

ul. Franciszka Hynka 2

00-909 Warszawa

tel. 261-848-731

 

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2018 roku w n/w terminach

15 listopad 2018,

13 grudzień 2018.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1328 w Bielsku-Białej
(18 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul.  Bardowskiego 1

43-300 Bielsko Biała

tel. 261-123-272

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2018 roku w n/w terminach o godz. 800 

8, 22 listopad 2018,

6, 20 grudzień 2018.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2697 w BRZEGU

(1 PUŁK SAPERÓW)

Ul Sikorskiego 6

49-300 Brzeg woj. Opolskie

tel. 261-637-214

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane na dzień 23.10.2018 r . o godz. 8.00 .

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 3430 w Białobrzegach

(OŚRODEK ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO)

ul. Osiedle Wojskowe 93

05-127 Białobrzegi

Informujemy, że  występują nieobsadzone stanowiska w korpusie szeregowych:

- fotogrametra –korpus: szeregowy SW1: 30A66 SW2: 99Z99

 

 Kwalifikacje wymagane do kandydatów a w/w stanowisko:

                                                            Fotogrametra:

Wykształcenie i inne kwalifikacje:

-wykształcenie średnie;

-zaszeregowanie STW: st.szer. (st.mar.)- ukończenie  w zależności od potrzeb kursu kwalifikacyjnego

st.sierż.(st.bsm), mł .chor.( mł. chor. mar.)- ukończenie w zależności od potrzeb kursu doskonalącego.

 Umiejętności:

-współpracy w zespole;

-ustalania priorytetów  w swojej pracy oraz jej organizacja;

-racjonalnego działania w sytuacjach stresowych

Doświadczenie zawodowe:

- zajmowanie stanowiska służbowego w obszarze rozpoznania i walki elektronicznej lub w innych korpusach osobowych w specjalności rozpoznanie (dla stanowiska o STE: szer.- niewymagane)

 

Do kontaktów roboczych podano nr tel.:   261-887-372, 261-887-380

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4539 w Białobrzegach

( 9 batalion dowodzenia)

ul. Osiedle Wojskowe 93

05-127 Białobrzegi

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

 

- kierowca  SW 38T64

 

Szczegóły pod nr tel. 261 887 517,261 887 678

 

Jednostka Wojskowa Nr 1145 w Bolesławcu

(23 PUŁK ARTYLERII)

ul. Al. Wojska Polskiego 59-700 Bolesławiec

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca – elektromechanik SW 38T65/34T64;

- kierowca – elektromechanik SW 38T64/38T72;

- kierowca – operator SW 38T65/38B70;

- kierowca – obsługa SW 38T64/34C61;

- kierowca – mechanik SW 20B72/38T65;

- elektromechanik SW 38T64;

- mechanik SW 38T83;

- kierowca  SW 38T64;

- kierowca  SW 38T70;

- operator  SW 38C62;

- kierowca – ślusarz SW 38T64/38T81;

- kierowca – elektromechanik SW 38T64/28T68;

- ślusarz SW 38T81;

- tokarz  SW 38T81;

- kierowca – obsługa SW 38T64/38B69.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 261-646-608.

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 1517 w Czerwieńsku

(4 PUŁK PRZECIWLOTNICZY)

ul. Składowa 10

66-016 Czerwieńsk

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca – elektromechanik SW 20B72/32B71,

- kierowca – mechanik SW 38T64/38T75,

- kierowca – ślusarz SW 38T64/38T81,

- mechanik SW 38T75,

- kierowca SW 38T64,

- kierowca – ślusarz SW 38T64/38T81,

- kierowca – obsługa SW 38T64/34T64,

- kierowca – elektromechanik SW 38T64/28T68,

- mechanik SW 32T64,

- mechanik – spawacz SW 38T64/38T84,

- mechanik SW 38T74,

- blacharz – spawacz SW 38T71/38T84,

- ślusarz SW 38T81,

- mechanik – spawacz SW 38T74/38T84,

- kierowca – operator SW 38T64/38B70.

Kwalifikacje odbywać się będą w każdy wtorek i piątek.

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 5018 w Dziwnowie

(8 BATALION SAPERÓW MW)

ul. Marynarki Wojennej 16

72-420 Dziwnów

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- nurek – elektromechanik SW 24F61/34T64,

- kierowca – zwiadowca SW 20B72/36A65.

 

Telefon do kontaktów roboczych: 261-248-272

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4115 w Gliwicach

(6 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul. Gen. Andersa 47

44-121 Gliwice

tel. 261-111-726

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca - ratownik SW 38T62/40H61,

- rachmistrz SW20D68.

 

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2018 roku w n/w terminach o godz. 800

7,17 listopad 2018.

5,12 grudzień 2018.

 

Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi

(15 PUŁK ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ)

ul. Partyzantów 33

19-500 Gołdap

 

Kwalifikacje odbywać się będą w każdy poniedziałek o godzinie 1000.

Szczegółowych informacji pod nr tel.261 336 244.

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci:

1. obywatelstwo polskie,

2. wiek — poniżej 33 roku życia (rocznik 1983 i młodsi)

3. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,

4. odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze (nie uwzględnia się służby zastępczej),

5. odbyte ćwiczenia rotacyjne ( przynajmniej 1 raz)

6. niekaralność,

7. dobry stan zdrowia.

KANDYDACI powinni posiadać:

1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF,

2. strój sportowy,

3. dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa „prawo jazdy, kopia kontraktu NSR),

4. wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia(zaświadczenia, świadectwa, dyplomy itp.).

Kryteria naboru:

1. rozmowa kwalifikacyjna,

2. pozytywnie zdany sprawdzian z WF.

3. uprawnienia przydatne do służby na stanowiskach w JW 4808 Gołdapi.

 

UWAGA!!! Byli żołnierze zawodowi nie będą brani pod uwagę.

 

Jednostka Wojskowa nr 5004 w Gdyni

(DYWIZJON OKRĘTÓW BOJOWYCH)

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1

81-103 Gdynia

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- elektryk  SW 24T66,

-młodszy  elektryk  SW 24T66

Na w/w stanowiskach wymagane jest:

- orzeczenie Rejonowej Komisji Morsko-Lekarskiej Gdańsk-Oliwa o zdolności do zawodowej służby wojskowej

na okręcie w specjalnościach morskich grup II,III,IV. Preferowane wykształcenie techniczne o profilu elektrycznym.

Telefon do kontaktów roboczych: 261-262-970,261-262-173

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4009 w Krakowie

(6 BATALION DOWODZENIA)

ul. Ułanów 43

30-901 Kraków

tel. 261-135-538

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- technik pododdziału SW 38T21,

- starszy nurek SW 34A21/24F21,

- dowódca kompanii SW 38A01.

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2018 roku w n/w terminach:

13 listopad 2018,

4 grudzień 2018.

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4495 w Krakowie
 
(16 BATALION POWIETRZNO DESANTOWY)

ul.  Wrocławska

30-901 Kraków

tel. 261-134-551

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca-kucharz  - SW38T64/38B61,

- operator SW38T64

 

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2018 roku w n/w terminach o godz. 800

13 listopad 2018,

11 grudzień 2018.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4686 w Krakowie
(6 BATALION LOGISTYCZNY)

ul.  Głowackiego 11

30-901 Kraków

tel. 261-134-466

Informujemy, że w 6 batalionie logistycznym nie występują wakujące stanowiska służbowe.

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w 2018 roku w n/w terminach:

7 listopada 2018,

12 grudnia 2018.

 

MORSKA JEDNOSTKA RAKIETOWA

84-300 Lębork

tel. 261 253 113

Poszukuje kandydata na stanowisko: RATOWNIK SW 40H61.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA KOMANDOSÓW NR 4101 w Lublińcu

ul. Sobieskiego 35

42-700 Lubliniec

Osoby zainteresowane pełnieniem zawodowej służby wojskowej przesyłają swoje CV na adres JW i czekają na kontakt w sprawie zaproszenia na rozmowę i egzamin.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 5700 w Międzyrzeczu

(17 WIELKOPOLSKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA)

ul. Wojska Polskiego 17

66-300 Międzyrzecz

 

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane w każdy wtorek miesiąca o godz. 8 30.

Kwalifikacje prowadzone są we wszystkich specjalnościach wojskowych. Szczególnie mile widziani będą kandydaci posiadający wszystkiego rodzaju specjalistyczne uprawnienia w zawodach: ratownik medyczny, kierowca kat. ”C”, „C+E”, elektromechanik, ślusarz, kowal

Jednostka Wojskowa Nr 3730 w Nisku

(16 BATALION SAPERÓW)

ul. Sandomierska

37-400 Nisko

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- obsługa SW 38B64,

- pomocnik kierowcy SW 34B62

- kierowca SW 38T65 (kat. C+E).

 

Jednostka Wojskowa Nr 5699 w Przasnyszu

(2 OŚRODEK RADIOELEKTRONICZNY)
ul. Makowska 1
06-300 Przasnysz

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca – elektromechanik SW 38T64/20B70,

- elektromechanik SW 34T64,

- młodszy mechanik SW 38T75.

 Rekrutacja ochotników do zawodowej służby wojskowej odbywa się co tydzień w poniedziałki lub środy (po wcześniejszym ustaleniu).

 

Jednostka Wojskowa Nr 3841 w Rzeszowie

(1 BATALION STRZELCÓW PODHALAŃSKICH)

ul. Lwowska 5

35-922 Rzeszów

Poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej na stanowisko – kucharz SW 38B61.

 

 

Jednostka Wojskowa nr 3533 w Sandomierzu

(3 BATALION RADIOTECHNICZNY)

ul. Mickiewicza 38

27-600 Sandomierz

Poszukiwani są głównie następujący specjaliści:

- elektronik-metrolog SW 22G61/30b68,

- kucharz SW 38B61,

- operator SW 28B66,

- operator-elektromechanik SW 22G61/22G66,

- kierowca (C+E)-elektromechanik SW 38T65/38T78,

- elektromechanik SW 22G61,

- mł. kierowca (Kat. B)-ratownik SW 38T62/40H61.

Kandydaci muszą spełniać co najmniej jeden z n/w warunków:

- udokumentowane świadectwami i zaświadczeniami kwalifikacje,

- odbycie szkolenia w wymienionych SW,

- udokumentowana znajomość języka angielskiego,

- udokumentowane osiągnięcia sportowe.

Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do zdawania WF oraz strój sportowy.

Szczegóły pod nr tel. 261  514 511, 261 514 514

 

Jednostka Wojskowa Nr 1560 w Sochaczewie

(38 DYWIZJON ZABEZPIECZENIA OP)

96-500 Sochaczew

tel. 261 529 625

 

Poszukuje kandydata na stanowisko młodszy kucharz SW 38B61. Osoba ta powinna posiadać wykształcenie gastronomiczne i/lub doświadczenie w pracy w zawodzie.

- operator SW 32B62;

- kierowca - elektromechanik SW 38T65/28B70;

- młodszy ratownik 54G61/40H51;
- młodszy ratownik — kierowca SW 54G61/38T65.

 

Szczegółowe informacje – tel. 261-529-625/626/627.

Jednostka Wojskowa Nr 4091 w Stargardzie

(BRYGADA WSPARCIA DOWODZENIA WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOCNY – WSCHÓD)

ul. Aleja Żołnierza 37

73-110 Stargard

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca kat. C+E  SW 38T65,

- kierowca kołowego transportera opancerzonego SW 20B72,

- kierowca kat. C SW 38T64.

Stanowiska są do obsadzenia w 100 batalionie łączności w Wałczu oraz w 102 batalionie ochrony w Bielkowie.

 

Jednostka Wojskowa Nr 2901 w Szczecinie - Podjuchach

(5 PUŁK INŻYNIERYJNY)

ul. Metalowa 39
70-727 Szczecin

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca – obsługa SW 38T65/34C61,

- kierowca - SW 38T65,

- kierowca – obsługa SW 38T65/34A64,38D67,

 -operator – SW 38D67,

- elektromechanik  -  SW 34T64,

- kierowca – radiotelefonista SW 38T64/28B65,

- kierowca – ratownik SW 38T64/40H61

- mechanik-  kierowca –  SW 24T61/38T64,

- kierowca –  obsługa SW 38T64,34B64,

- operator –pomocnik kierowcy SW 34A71/38T64,

-  kierowca – obsługa SW 38T64/34C61,

- kierowca –  operator SW 38T64/38C62,

- spawacz SW 38T84

obsługa SW 38D66,38D61,38D62

 

Kwalifikacje odbywać się będą w każdą środę w godzinach 0800 – 1200  (stawiennictwo na godz. 800).

Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 03.10, 10.10.2018 r., 17.10.2018 r.

Kandydaci kierowani na kwalifikacje powinni:

 • spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r.  o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 • posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;
 • życiorys (CV);
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;
 • dokumenty potwierdzające przebieg służy wojskowej.

Szczegółowe informacje – nr tel. 261-454-788

 

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 2399 w Świętoszowie

ul. Sztabowa 1

59-726 Świętoszów

 

Rekrutacja ochotników do zawodowej służby wojskowej zaplanowana jest w każdy czwartek o godzinie 800

Kandydat powinien:

- zabrać strój sportowy;

- posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 2454 w Świnoujściu

(8. FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA)

ul. Steyera 28

72-600 Świnoujście

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca kat. C oraz C+E

 w jednostkach brzegowych Marynarki Wojennej w m. Świnoujście i Dziwnów

Szczegółowych informacji udzielają Sekcje Personalne jednostek wojskowych:

• KPW Świnoujście: tel. 261243318, 261242634,

• 8.bsap MW w Dziwnowie: tel. 261248386, 261248272

 

Jednostka Wojskowa Nr 2750 w Świnoujściu

(2 DYWIZJON OKRĘTÓW TRANSPORTOWO – MINOWYCH)

ul. Steyera 28
72-600 Świnoujście

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- sygnalista SW 24B62;

- elektryk SW 24T66;

- planszecista SW 30B68;

- kucharz okrętowy SW 38B62;

- drenażysta SW 24T63;

- młodszy sygnalista SW 24B62;

- młodszy elektryk SW 24D61.

Szczegółowe informacje – tel. 261- 242-617 lub 261-242-208.

 

Komenda Portu  Wojennego Świnoujście

ul. Steyera 28
72-600 Świnoujście

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca C+E SW 38T65

 

Jednostka Wojskowa Nr 3854 w Świnoujściu

(12 DYWIZJON OKRĘTÓW TRAŁOWCÓW)

ul. Steyera 28
72-600 Świnoujście

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- miner SW 24C64;

- kucharz okrętowy SW 38B62;

-  sygnalista SW 24B62;

- motorzysta  SW 24T62;

- elektryk SW: 24T66

Kwalifikacje odbywają  się  w każdy wtorek miesiąca  o godzinie 1000

 

Szczegółowe informacje – tel. 261- 242-120 lub 261-242-521.

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4094

(104 batalion logistyczny)

ul. Kościuszki 24

78-600 Wałcz

tel. 261 473 854, 261 472 434, 261 472 121

Poszukuje kandydatów na stanowisko: KIEROWCÓW kat. C, C+E oraz D.

 

Jednostka Wojskowa Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim

(7 batalion kawalerii powietrznej)

ul. Piłsudskiego 72

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Rekrutacja ochotników do zawodowej służby wojskowej odbędzie się 12 i 19 października 2018 r

 

Kandydat powinien posiadać:

- dokument tożsamości – książeczkę wojskową;

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego;

- strój sportowy;

- przybory piśmiennicze

Szczegółowe informacje – tel. 261- 167-714

 

Jednostka Wojskowa Nr 4390 w Tomaszowie Mazowieckim

(25 batalion dowodzenia)

ul. Piłsudskiego 72

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

                                                                                                                     

 korpus szeregowych w specjalnościach:

- kierowca kat. C;

- kierowca kat. C+E ;

- kierowca-ratownik medyczny;

- saper;

-kawaleria powietrzna;

 

informujemy, że do weryfikacji niezbędny jest strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sprawdzianu fizycznego oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, kursów itp.

Kwalifikacje wojskowe zostały zaplanowane na 3 październik 2018 r o godz.7 40.


Do kontaktów roboczych w ww. kwestii z ramienia 25 bdow wyznaczony został:
—mł. chor. Michał WIERNICKI tel. 261—167—812
Zbiórka żołnierzy godz. 7.45 przy biurze przepustek na ul. Piłsudskiego 72.

 

Jednostka Wojskowa Nr 2568 w Węgorzewie

(11 PUŁK ARTYLERII)

ul. Gen. J. Bema 7

11-600 Węgorzewo

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej w każdą środę o godzinie 730

Pierwszym etapem kwalifikacji jest egzamin ze sprawności fizycznej.

 

W związku z możliwymi zmianami w/w terminu, ochotnicy proszeni są o potwierdzanie terminów kwalifikacji pod nr telefonu: 261 337 132.

 

Wymagania:

-grupa osobowa rakietowa i artylerii, techniczna oraz eksploatacja systemów łączności

- podczas kwalifikacji będą brani pod uwagę ochotnicy z innym SW i kwalifikacjami przydatnymi na      

  stanowiskach służbowych;

- zaświadczenie lekarskie;

- książeczka wojskowa;

- dowód osobisty;

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty)

- w przypadku byłych żołnierzy zawodowych – świadectwo służby.

Jednostka Wojskowa Nr2748

(31 BATALION RADIOTECHNICZNY)

ul. Graniczna 15

50-984 Wrocław

 

Poszukiwani są kandydaci wg specjalności: 22G24/38T27, 28B65, 28B61.

 

Rekrutacja ochotników do zawodowej służby wojskowej odbędzie się 07 czerwca 2018 r

 

Kandydat powinien posiadać:

- dokument tożsamości – książeczkę wojskową;

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego;

- strój sportowy;

Szczegółowe informacje – tel. 261- 669-921 lub 261-669-969

 

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4094 w Wałczu

(104 BATALION LOGISTYCZNY)

ul. Kościuszki 24

78-600 Wałcz

Te. 261-473-854, 261-472-121

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca kat. „C”, „C+E”,D.

 

 

Jednostka Wojskowa Nr 1696 w Złocieńcu

(2 BRYGADA ZMECHANIZOWANA LEGIONÓW IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO)

ul. Czwartaków 4

78-520 Złocieniec

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca BWP SW 20B69

- kierowca kat. ”C” SW 38T64

- kierowca kat. „C+E” SW 38T65.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2423 w Żaganiu

(34 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ)

ul. Żarska 168-100 Żagań

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca kat. „C”, „C+E”, „T”

Przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej.
Kwalifikacje będą prowadzone w dwóch etapach- I etap – rozmowa kwalifikacyjna oraz II etap – test sprawności fizycznej (osoba przystępująca do egzaminu ze sprawności fizycznej musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego).

 

Wymagania:

- zaświadczenie lekarskie;

- książeczka wojskowa;

- dowód osobisty;

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;

- ukończona zasadnicza służba wojskowa;

- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty),

- ubiór sportowy.

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4071 w Żaganiu

(11 BATALION DOWODZENIA)

ul. Żarska 1 68-100 Żagań
Tel. 261 688 364

 

Prowadzi rekrutację ochotników do zawodowej służby wojskowej na n/w stanowiska:

- kierowca –elektromechanik  SW 38T65/28B70,

- kierowca SW 38T64

- elektromechanik  SW 38T72

 

Kwalifikacje odbędą się w każdy czwartek miesiąca  (Stawiennictwo godz. 07.45 przy biurze przepustek
 ul. Żarska, brama środkowa).

Kwalifikacje będą prowadzone w trzech  etapach:

 I etap – sprawdzian sprawności fizycznej ,

II etap – kompletowanie niezbędnych dokumentów,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagania:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do długotrwałego wysiłku fizycznego;

- książeczkę wojskową;

- dowód osobisty;

- świadectwo służby;

- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;

- świadectwo uk. Szkolenia podstawowego;

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;

- ubiór sportowy.

Do kontaktów roboczych podano nr tel.:   261-688-360,  261-688-364.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl