Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Weterani wojskowi

30 marca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. (Dz. U. Nr 205, poz. 1203).  Stosownie do jej zapisów osoby biorące udział w działaniach poza granicami państwa mogą ubiegać się o przyznanie statusu weterana bądź statusu weterana poszkodowanego. Ustawa dotyczy żołnierzy i pracowników.

W sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami państwa prosimy o kontakt pod nr tel. 261 124 809.

Do pobrania:

 1. Poradnik o weteranach wojskowych
 2. Wniosek o przyznanie statusu weterana-poszkodowanego.
 3. Wniosek o przyznanie zapomogi
 4. Oświadczenie o formie wypłaty zapomogi
 5. Oświadczenie o zamiarze korzystania z pomocy w zakresie pokrycia kosztów opłaty za naukę lub studia oraz przejazdów z miejsca zamieszkania oraz zakwaterowania
 6. Wniosek o przyznanie pomocy na naukę
 7. Oświadczenie o formie wypłaty pomocy na naukę
 8. Zobowiązanie o przerwaniu nauki
 9. Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl