Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Współpraca
W związku z Decyzją nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 09.06.2009 r.
 
WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
w Katowicach
zaprasza do wzajemnej współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych partnerów społecznych


       Wzajemna współpraca ma na celu:

  1. Pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;
  2. Upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej;
  3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej.


      Współpraca opiera się na zasadach pomocniczości, jawności i przejrzystości działania, efektywności, równoprawnego traktowania i poszanowania autonomiczności partnerów społecznych.

      W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 261 124  830 lub mailem na adres: wkukatowice@ron.mil.pl

DECYZJA Nr 396/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 187/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

PODPISANE POROZUMIENIA

Porozumienie o współpracy między Wojskową Komendą Uzupełnień w Katowicach i XV Liceum  Ogolnokształcącym w Katowicach

Porozumienie o współpracy między Wojskową Komendą Uzupełnień w Katowicach i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl