Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wystawianie Zaświadczeń

WYSTAWIANIE ZAŚWIADCZENIA
O PRZEBIEGU SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Na wniosek zainteresowanego Wojskowy Komendant Uzupełnień wydaje zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej. Wymaganymi dokumentami są:

  • książeczka wojskowa lub dowód osobisty,

  • uiszczona opłata skarbowa na kwotę 46 zł - płatne w kasie UM Katowice (dotyczy wyłącznie osób nie zamieszkujących na terytorium RP).


WNIOSEK
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124809
fax. 261124842
wkukatowice@ron.mil.pl